Hulplijn tegen eenzaamheid beter dan iedereen opbellen

30-06-2020 Nieuws Kor Kegel

Patricia van Aaken is de eerstverantwoordelijke wethouder voor zorg en welzijn. Foto: Jan van der Ploeg

SCHIEDAM – Het is niet praktisch om de meer dan tienduizend 70-plussers in Schiedam allemaal telefonisch te benaderen. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op een verzoek hiertoe van Stichting Alles voor Mekaar uit het Brabantse Vlijmen. De stichting had in een brief van maandag 4 mei een oproep gedaan aan de gemeente Schiedam om met gebruikmaking van de Basisregistratie Personen (BRP) alle eenzame senioren telefonisch op te sporen. Een sympathieke gedachte, erkent het college, maar er kleven allerlei bezwaren aan. Het college komt echter met een alternatief. Dat is de hulplijn Schiedam Helpt, die tijdens de Coronacrisis in de lucht is gekomen voor praktische hulpvragen en voor behoefte aan contact. De gemeente gaat deze hulplijn bestendigen in een permanent signaleringspunt voor eenzaamheid. Of, zoals de teammanager zorg, welzijn en sport, Lorenzo Trimp, namens het college schrijft, “voor jezelf als je je eenzaam voelt of om een signaal af te geven over een familielid, een buur of een klant.” 

De huidige inrichting van de hulplijn met de korte lijnen naar elkaar komt daarbij goed van pas. Met regelmatige communicatie zal de gemeente de hulplijn onder de aandacht houden. Om te beginnen met een huis-aan-huis-flyer aan alle Schiedamse huishoudens. De boodschap voor nu is dat Schiedam Helpt er nog steeds is, dat je er met praktische hulpvragen terecht kan, dat je ook gewoon mag bellen als je om een praatje verlegen zit of als je je zorgen maakt om iemand anders. Trimp schrijft de Vlijmense stichting: “Op die manier kan iedereen op de hoogte zijn van dit hulpnummer, ook de kwetsbare Schiedammer jonger dan zeventig jaar. Met onze insteek komen wij dan toch aan uw oproep tegemoet!”  

Die kwetsbare Schiedammer onder de zeventig, dat heeft met het volgende te maken. Het college ziet praktische en inhoudelijke bezwaren tegen het idee om duizenden inwoners te bellen. Maar vooral suggereert de oproep van Alles voor Mekaar dat vooral de 70-plussers kwetsbaar en eenzaam zouden zijn. “Dat is niet per se het geval. Mensen van alle leeftijden kunnen kwetsbaar zijn en zich eenzaam voelen. Daarentegen zijn er veel 70-plussers die zichzelf niet als kwetsbaar beschouwen en niet eenzaam zijn”, schrijft Trimp namens het college, waarin Patricia van Aaken de eerstverantwoordelijke wethouder is.  

“De mensen, die deelnemen aan activiteiten, onderhouden in deze Coronatijd contact met elkaar en met de organisaties die de activiteiten aanbieden. De organisaties zijn daarin zeer actief, vooral wanneer mensen zelf over een klein of geen netwerk beschikken. Het vinden en signaleren van eenzame Schiedammers blijft de uitdaging.” 

“Schiedamse interventies als Wijkpeil en Welzijn op Recept dragen in elk geval expliciet bij aan het bereiken van die senioren. Met Samen Schiedam beogen wij met onze subsidiepartners vanuit vier thematafels op het gebied van welzijn gezamenlijk uitvoering te geven aan de met elkaar vastgestelde doelen en focus. Het benaderen van mensen vanuit de gemeente druist in tegen deze gedachte van Samen Schiedam. Juist de diverse tafelpartners hebben de contacten met de bewoners, weten wat er speelt in de wijken en voeren zelf de werkzaamheden uit. Zij zijn bij uitstek diegenen, die de mensen weten te bereiken.”  

De BRP biedt ook geen oplossing om ouderen sneller te bereiken. “De BRP is met heel veel privacy- en beveiligingsregels beschermd. Deze mag worden ingezet voor het uitvoeren van wettelijke gemeentetaken. Daar zou zorg voor ouderen onder kunnen vallen, maar een telefoonnummer is geen onderdeel van de BRP. Het telefonisch benaderen van ruim tienduizend Schiedamse 70-plussers van wie het telefoonnummer op voorhand niet bekend is, stuit dan ook op praktische bezwaren.”