Huurteam signaleert 133 misstanden

07-11-2019 Nieuws Redactie

Petra Zwang informeerde hoe het staat met de belangenbehartiging van huurders in Schiedam

SCHIEDAM – Na klachten van bewoners of hun buren heeft het Huurteam vorig jaar en de eerste helft van dit jaar 133 misstanden aangetroffen. Het Huurteam treedt altijd op als er aanwijzingen zijn voor huisjesmelkersgedrag en als huurders problemen met de verhuurder hebben. Het Huurteam en de regisseur woonoverlast en diens interventieteam wisselen intensief informatie uit.  

Dat antwoorden burgemeester en wethouders van Schiedam op schriftelijke vragen van PvdA-raadslid Petra Zwang. Ze informeerde vooral naar de belangenbehartiging van de huurders in Schiedam. Wat het college van B&W meldt over de misstanden is een soort bijvangst, want daar vroeg het raadslid niet specifiek naar.  

Petra Zwang was vooral benieuwd hoe huurders tegenwoordig worden geholpen, nu het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties (SOBO) de subsidie kwijtraakt en de huurdersondersteuning is ondergebracht op het Stadserf (niet meer op de Singel) en met de helft minder capaciteit. Het SOBO is jarenlang het aanspreekpunt geweest voor wijkbewoners als het ging om renovatie, sloop en nieuwbouw en andere wijk- en huurkwesties. Het SOBO werkte samen met bewonersorganisaties en ook wel met verenigingen van eigenaren (VvE’s).  

Tegenwoordig gaat het heel anders. Uit de beantwoording van de vragen van Petra Zwang komt naar voren dat het college van B&W bepaald niet ontevreden is over de bestaande praktijk in de huurdersondersteuning. Sinds april speelt de gemeente een meer intensieve rol in woonvraagstukken. De wijkondersteuningsteams (WOT’s), de bewonersondersteuner op het stadskantoor en de regisseur woonoverlast werken nauw samen.

De WOT’s zijn in de verschillende wijken van Schiedam het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. Je kunt er terecht met allerlei vragen over het samenleven in de wijk. In de periode 2018 tot september 2019 waren er 64 contacten over huurgerelateerde kwesties. Soms verwijzen de WOT’s door naar de bewonersondersteuner en de regisseur woonoverlast. Deze samenwerking verloopt naar wens, zegt het college. “Over en weer worden zaken overgedragen, zodat we gezamenlijk zorgen dat alle bewoners op de juiste plek terecht komen.” 

Bij de bewonersondersteuner kwamen 34 vragen binnen, waarvan de helft al kon worden opgelost door naar de juiste instantie te verwijzen.  

De WOT-medewerkers beschikken over de benodigde basiskennis van de verschillende wet- en regelgeving, zeker ook als het gaat om dak- en thuisloos zijn en bij dreigende huisuitzetting. Als ze er zelf niet uitkomen, kunnen ze terugvallen op de bewonersondersteuner of de sociaal raadslieden van Minters. De raadslieden adviseren de WOT-medewerkers of begeleiden ze ook bij complexe trajecten.  

Volgens het college zijn de WOT’s aanvullend op de Huurdersorganisatie Woonplus (HOW), omdat dit orgaan wel vraagbaak en belangenbehartiger van groepen huurders is, maar niet bedoeld voor de beantwoording van individuele vragen.Gerelateerd