Informatiemarkt voor bewoners De Akkers

13-10-2021 Nieuws Redactie

De werkzaamheden zijn begonnen; foto: Marcel Kreuger


SCHIEDAM - De werkzaamheden voor het ophogen van de wijk De Akkers in Schiedam-Noord zijn begonnen. Vandaag hield de aannemer die betrokken is bij de werkzaamheden een informatiemarkt voor de bewoners. Hierbij konden zij vragen stellen over de werkzaamheden.

De gemeente is bezig om de openbare ruimte van De Akkers aan te pakken. Het openbaar gebied is verzakt en wordt opgehoogd. De bestrating is in grote delen van deze wijk aan verbetering of vervanging toe.

Nu de gemeente de wijk ophoogt, is dat volgens haar meteen een goede gelegenheid om de openbare ruimte aan te pakken. Bij het ophogen probeert de gemeente maatregelen te treffen die de toekomstige verzakking verminderen.

De gemeente wil de bestrating zo duurzaam mogelijk verbeteren. De verharding die geen functie heeft, wordt vervangen door groen. De gemeente vraagt de aannemer om vernieuwende oplossingen te bieden voor klimaatadaptatie. Denk daarbij aan het infiltreren en vasthouden van water, het voorkomen van hittestress en het toepassen van zoveel mogelijk biodiversiteit.