Ingezonden: 'Zet de rem op gasloos Groenoord'

17-11-2020 Nieuws Redactie

Het SOBO mag dan (naar wij hopen tijdelijk) niet meer gesubsidieerd worden door de gemeente Schiedam; wij blijven ons als vrijwilligers naar beste vermogen inzetten voor de Schiedammers. De behoefte daaraan blijkt telkens opnieuw. Tientallen Schiedammers hebben zich in de achter ons liggende periode, ondanks corona, tot het SOBO gewend met hun zorgen over Van het Gas Los. 

Zij zijn bij lange na niet overtuigd van nut en noodzaak en maken zich zorgen over de consequenties, vooral de financiële. Veel Groenoorders, maar ook Schiedammers uit andere wijken die de bui in de toekomst al zien hangen, zien dit als een onnodige en ongewenste toevoeging aan hun, door de pandemie ingegeven, zorgen. 

Weliswaar is toegezegd dat wordt gestreefd naar een woonlasten-neutrale transitie, maar niemand gelooft dat dit mogelijk zal blijken, en er is nimmer een harde belofte gedaan, alleen een streven geuit. Zelfs vanuit het kabinet klonken zeer onlangs geluiden dat pas op de plaats zal worden gemaakt bij onvoldoende zekerheid. De Schiedamse wethouders verzekerden ons eerder hetzelfde. Het moment is aangebroken om de daad bij het woord te voegen en de Schiedammers niet in het diepe te gooien! 

Daarnaast combineert Woonplus onderhoudswerkzaamheden met de loskoppeling. De noodzakelijke aanpak van (achterstallig) onderhoud wordt op deze manier uitgesteld. Wij achten dit, zacht uitgedrukt, zorgelijk. Het SOBO deelt deze zorgen. In Amsterdam werd een Van het Gas Los project door de rechter verboden (april 2019). In Purmerend werd een project stilgelegd (november 2020). Er zijn teveel onzekerheden, teveel tegenvallers. Er is te weinig perspectief. Er is teveel weerstand. 

In het tijdpad voor Groenoord staat: 'start bewonersgesprekken september 2020'. Op 6 november werd in de wijk een nieuwsbrief bezorgd. Van enige consultatie voordien is niemand iets bekend. Woonplus besluit in november, de gemeenteraad op de vergadering van 15 december 2020. Hier gaat iets niet helemaal goed, en dat is een understatement. 

Dat Woonplus het primaire besluit neemt en daarmee leidend is, is een discutabele situatie. De ingreep betreft immers lang niet uitsluitend huurders van Woonplus. Vragen van en door de Groenoord Belangengroep namens huiseigenaren in de wijk, onder andere over de kosten die zij mogen verwachten als gevolg van de transitie waarmee zij worden geconfronteerd, zijn herhaaldelijk onbeantwoord gebleven. 

Het SOBO roept de gemeenteraad op om te waken voor het nemen van (onomkeerbare) besluiten waarvoor het draagvlak onder de Schiedammers ontbreekt en waarvan de gevolgen niet zijn te overzien. Wij streven naar een circulaire economie. Daarin is steeds minder afval om te verbranden - en daarmee het warmtenet te voeden. Nu al wordt afval geïmporteerd om de warmtenetcentrales te laten draaien. Eventuele latere overschakeling op aardwarmte brengt te zijner tijd opnieuw gigantische kosten met zich mee. 

Onder voorwijzing naar de uitzending van Zondag met Lubach op 8 november, is het SOBO van mening dat ingezet moet worden op de isolatie van woningen vooral van die met de laagste energie labels, waarop het hoogste resultaat te boeken is. Zet de rem op Van het Gas Los. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De nodeloze haast is onbegrijpelijk.

SOBOGerelateerd