Inkopen gemeente Schiedam 'mkb-vriendelijker'

29-11-2019 Nieuws Redactie


SCHIEDAM – De gemeente Schiedam gaat extra aandacht besteden aan haar inkoopbeleid. “We gaan het mkb-vriendelijker maken”, aldus wethouder Jeroen Ooijevaar tijdens een presentatie dinsdag.

De gemeente Schiedam koopt jaarlijks voor 85 miljoen euro in. Daarvoor bestaat al een beleid, dat zal worden aangescherpt. “Meer en meer zal niet alleen de prijs leidend zijn”, aldus Ooijevaar, “maar zullen we ook vier andere gebieden in het beoordelen van aanbiedingen betrekken: duurzaamheid, of een aanbod innovatief is, diversiteit en de rol van lokale aanbieders.”

Buiten die criteria gelden er ook regels voor zogenaamde Europese aanbestedingen: alle inkoop van de gemeente die over vier jaar het bedrag van 220.000 euro te boven gaat, dient ‘Europees’ te worden aanbesteed. Daarvoor gelden regels die een Schiedamse middenstander of zelfstandige vaak niet helder op het netvlies heeft, net zo min als veel kleinere bedrijven.

De gemeente wil lokale aanbieders daarom tegemoet komen door opdrachten en inkoop die te vergeven zijn, actief bij elkaar te brengen op een website die voor Schiedamse – en andere -bedrijven eenvoudig te raadplegen is. Ook wordt er in januari een bijeenkomst gehouden om met name lokale ondernemers te helpen ‘hun weg te vinden in het schimmige woud’ van het Europees aanbesteden.

Een aparte categorie vormen de zelfstandigen, die door de gemeente worden ingehuurd voor het verrichten van bepaalde opdrachten. Hier gaat het dus vooral om het vervullen van diensten, het maken van uren in opdracht van de gemeente. Het werk dat er is wordt bekendgemaakt via de Inhuurdesk. Bij het vergeven van deze opdrachten zal meer en meer gewerkt gaan worden met een groslijst, waarmee helder wordt welke aanbieders eerder goed hebben gepresteerd bij opdrachten van de gemeente.

Veel kleinere opdrachten en producten werden volgens Alexander Arsath Ro’is, inkoopstrateeg van Schiedam, vooral onderhands gegund. Ook hier wil de gemeente een verdere professionalisering doorvoeren, waarvan transparantie het sleutelwoord is.

Ooijevaar noemt De Kleine Ambassade en Fun-key als bedrijven die op deze manier de afgelopen jaren veel werk voor de gemeente hebben verricht. “Deze opdrachten waren bij nader inzien waarschijnlijk Europees aanbestedingsplichtig.” Ook voor deze bedrijven is de training in januari. “We willen ze op weg helpen om ook succesvol te zijn in Europese aanbestedingen.” Deze Schiedamse bedrijven zijn voor hun omzet veel minder van de stad afhankelijk dan vaak wordt gedacht, aldus Ooijevaar. “Zo heeft De Kleine Ambassade pas een grote opdracht in Helmond in de wacht gesleept. Niet meer dan vijftien tot twintig procent van hun omzet halen ze in Schiedam.”

Voor de gemeente is het volgens de wethouder zaak om zowel doel- als rechtmatig te handelen.