Inspanning om meer scholieren aan het zwemdiploma te helpen

24-07-2021 Nieuws Kor Kegel

Petra Zwang vroeg naar extra inspanningen op zwemgebied en die zijn er en komen er

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders onderschrijven het belang van voldoende zwemwater in Schiedam. Alle inwoners moeten de mogelijkheid hebben om zwemles te volgen. Dat is in een waterrijke stad van belang voor de veiligheid. Het college van B & W vindt ook doelgroep- en verenigingszwemmen belangrijk. 

Daarom wil het college in samenwerking met Optisport komen tot een goede invulling van de Week van het Zwemmen. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van PvdA-raadslid Petra Zwang. Ze had gevraagd om extra activiteiten tijdens de ‘zwemweek’ die jaarlijks in november plaatsvindt. 

Sinds Schiedam stopte met het schoolzwemmen, heeft de PvdA-fractie in de gemeenteraad herhaaldelijk aandacht gevraagd voor het belang van zwemles voor de Schiedamse kinderen. Tijdens de Coronacrisis zijn de zwemlessen gestopt en Zwang vindt het maar gelukkig dat alles weer opgestart is, zowel zwemlessen als wedstrijdzwemmen, waterpolo en het halen van hogere zwemdiploma’s. Maar ze vroeg zich af of het college nog steeds achter de PvdA-motie ‘Ieder kind leert zwemmen’ van november 2018 staat. Dat blijkt het geval te zijn, komt uit de antwoorden van het college naar voren. 

De wachtlijst voor zwemles bij Optisport, exploitant van Zwembad Zuid en Bad Groenoord, is tijdens de Coronamaatregelen opgelopen van 45 naar 95. Nu het afzwemmen en het oproepen van kinderen weer op gang is gekomen, is de wachtlijst geslonken tot 73. Het college verwacht dat de wachtlijst na de zomer is weggewerkt. 

Bij zwemvereniging De Watervrienden is de wachtlijst met twaalf kinderen weer op het niveau dat gangbaar was vóór de pandemie. Er is ook nog een wachtlijst bij de Schiedamse Reddingsbrigade (SRB) en daar staan 182 kinderen en enkele volwassenen op; de vereniging geeft aan dat de ouderen de wachttijden niet als problematisch ervaren. 
Nu de verschillende aanbieders weer een doorstroom waarnemen, voorziet het college geen langdurige nasleep van de lockdown op zwemgebied.  

Petra Zwang vroeg of er andere knelpunten zijn. Het college antwoordt dat er een groep leerlingen van het basisonderwijs is die nog geen zwemdiploma heeft. Voor de groepen 5 tot en met 8 geldt dat voor dertig tot veertig procent van de leerlingen. Het college verwacht dat ongeveer de helft hiervan nog voor het verlaten van de basisschool het zwemdiploma kan halen, want met de verenigingen en Optisport probeert de gemeente tot een afname van die groep te komen. 
Verder kent het college geen knelpunten op het gebied van zwemles, zwemvaardigheid en zwemveiligheid.