Inzameling voor Lombok vanuit Schiedam

11-08-2018 Nieuws Ingezonden


Een bericht van Marianne Ames, moeder van Nina Beijen, beiden uit Schiedam.

INGEZONDEN - Het Indonesische eiland Lombok is afgelopen week getroffen door twee aardbevingen. Vooral in het noorden en midden van het eiland zijn mensen het weinige, dat ze al hadden, kwijtgeraakt. Mijn dochter Nina (24) woont sinds een aantal maanden in het zuiden van Lombok. Zij wil daar een reisorganisatie opbouwen met ideële doelstellingen, zoals de lokale bevolking aan werk helpen en hen een toekomst bieden: Go Indo, travel far & fair.

Na de eerste aardbeving op zondag 5 augustus probeerden de meeste mensen echter ván het eiland weg te komen. Ik vind het zo goed van Nina dat zij 'de knop heeft omgezet' en de schouders heeft gezet onder een inzamelingsactie om de lokale bevolking te helpen. Als eerste hulpverleenster reed zij afgelopen woensdag met een volle truck over kapotte wegen naar het noorden. Ze trof daar schrijnende situaties aan en de volle truck was eigenlijk zo leeg. Drinkwater, slaapmatjes, luiers, medicijnen, Dettol (ontsmettingsmiddel), en voedsel werden dankbaar ontvangen.

Terug in Kuta, in het zuiden, kondigde een nieuwe aardbeving zich de volgende dag aan. Familieleden van de vrienden die haar hadden geholpen met de actie, waren nu ook dakloos. De officiële hulpverlening komt moeizaam op gang. Er is nu dringend behoefte aan middelen om die periode te overbruggen. Daarom bereidt Nina momenteel een nieuwe tocht naar het noorden voor. Met weer een vrachtwagen vol goederen!

Jullie kunnen haar vanuit Nederland steunen met een gift. Met vijf euro kan Nina een familie al helpen. We hebben een officiële crowdfundingactie overwogen, maar op de betreffende websites blijkt dat er minimaal 2,9 procent van het opgehaalde bedrag moet worden afgedragen, evenals € 0,30 per donatie. Daarom een inzameling gewon via een  bankrekeningnummer: NL79ABNA0589327100 ten name van N.M. Beijen, onder vermelding van 'aardbeving'.

Nina en Marianne bedanken de gevers bij voorbaat.

Zie voor meer informatie hier.