Irado verdubbelt financieel resultaat

28-07-2018 Nieuws Redactie


SCHIEDAM – Irado boekte in 2017 een resultaat na belastingen van 1,6 miljoen euro. Dat is meer dan het dubbele van vorig jaar, toen het resultaat uitkwam op 717.000 euro. De verbetering hangt ook samen met een verminderde belastingafdracht van ruim 300.000 euro.

Dit blijkt uit het jaarverslag van afvalinzamelaar en groenbedrijf. De omzet van de afvalinzamelaar groeide van 34,9 naar 36,8 miljoen euro. De bedrijfskosten stegen van 33,7 naar 35,2 miljoen.

Afvalinzamelaar en groenbedrijf, maar Irado is een veelzijdige dienstverlener. Er werden inderdaad 7850 vrachtwagens met huishoudelijk afval afgevoerd en er werd 520 ton straatvuil opgeveegd. En dertienduizend bomen gesnoeid. Maar ook 350 nesten van de eikenprocessierups verwijderd – en 284 wespennesten. Er werd 16.150 vierkante meter aan straattegels geklinkerd, en 30.500 kolken gereinigd. En dertien kilometer aan afzethekken neergezet en weggehaald. En 37 kunst- en grasvelden onderhouden. Om een idee te hebben wat daar voor nodig is: de klantenservice van Irado verwerkte 40.705 telefoontjes. Dat leverde behalve veel verwijderde spullen ook 1825 ton goederen op die dankzij Het Goed een nieuwe bestemming vonden.

Het bedrijf komt tot die cijfers, voornamelijk in Schiedam en Vlaardingen. Afgelopen jaar trad Capelle aan den IJssel toe als nieuwe aandeelhouder van Irado. Sinds 1 januari dit jaar doet Irado ook de afvalinzameling van huisvuil in Capelle.

Bij Irado werkten vorig jaar volgens het jaarverslag 234 mensen, goed voor 225 voltijdsbanen. Plus 56 werknemers vanuit de sociale werkvoorziening.

Bij Irado worden mensen in een zogenaamd leerwerktraject klaargestoomd voor een echte baan. Dat gebeurt in het beheer van de openbare ruimte. “Het is een kweekvijver, waar mensen die jaren thuis op de bank zitten, weer in een werkritme komen”, aldus het Irado-verslag. “Medewerkers van Irado kijken bovendien in hun netwerk of er ergens werk is voor deze mensen.” Een interne jobcoach begeleidt deze medewerkers binnen Irado en benadert bedrijven waar de mensen in het leerwerktraject aan de slag zouden kunnen in een baan. Achttien mensen stroomden dit jaar uit bij Irado vanuit een leerwerkproject naar een echte baan.

Een ander project bij Irado is dat waarbij mensen met een arbeidsbeperking worden opgeleid tot assistent-hovenier. “Daar is momenteel veel vraag naar.”

Afgelopen jaar richtte Irado in Vlaardingen een regionaal sorteercentrum in. Daar werken acht tot twaalf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met elkaar sorteerden zij afgelopen jaar 3500 ton elektrische apparaten.

Gerelateerd