Japanse duizendknoop woekert op tachtig locaties in Schiedam

23-05-2019 Nieuws Kor Kegel

Schitterend, maar schadelijk...

SCHIEDAM – Het ontbreekt in Schiedam aan regie en actie om verspreiding van de Japanse duizendknoop te voorkomen. Dat zegt Milieudefensie Schiedam in een nieuwe brief hierover aan het gemeentebestuur. Een eerdere waarschuwing van zaterdag 30 september 2017 werd door het college van burgemeester en wethouders niet beantwoord, stelt Fred van der Drift, sinds jaar en dag de spreekbuis van de Schiedamse afdeling van Milieudefensie. 
Hij zegt het op prijs te stellen als het college nu wel reageert.  

Leden van Milieudefensie hebben de Japanse duizendknoop inmiddels op tachtig locaties in Schiedam aangetroffen. Het is een mooie plant, vooral in bloei, maar overwoekert alle andere gewassen en is schadelijk voor de biodiversiteit. Milieudefensie constateert dat de Japanse duizendknoop, behalve dat de exoot zelf doorwoekert, vooral ook wordt verspreid door grondverzet en maaien. 
Bijvoorbeeld bij werkzaamheden voor de fietstunnel van de Poldervaartroute en bij Vijfsluizen heeft de plant zich kunnen verspreiden over een groter gebied. Dat komt omdat bij het verzetten van grond, stukjes van de wortels overal terechtkomen – en uit elk stukje wortel kan een nieuwe plant ontstaan. Milieudefensie houdt het voor mogelijk dat dat ook gebeurd is op het terrein van de voormalige brandweerkazerne aan de Breedstraat.  

Fred van der Drift: “Gelukkig staat de Japanse duizendknoop op veel plaatsen waar het niet direct een groot probleem zal zijn, maar er zijn ook locaties waar het problematisch is of kan worden. Wij noemen het binnenterrein rond het Sportfondsenbad, maar ook Oranjeburg en de Westvest.”  

In de eerdere brief vroeg hij om actief beleid gezien de problematiek van deze plant. Milieudefensie vindt een samenhangend beleid nodig met inventarisatie, monitoring en afstemming met onder andere Rijkswaterstaat, de Nederlandse Spoorwegen en het Hoogheemraadschap van Delfland. Medewerkers van de groenvoorziening en ook onderaannemers dienen goed geïnstrueerd te worden hoe ze tot sanering van de Japanse duizendknoop te komen. 
Ook grondeigenaren en de inwoners van Schiedam moeten goed geïnformeerd worden hoe je met de Japanse duizendknoop om moet gaan. Letterlijk alle stukjes van de plant, zelfs het miniemste wortelrestje, moet verbrand worden, en dus niet in de GFT-container, anders blijft de plant terugkeren. Milieudefensie wil dat de gemeente een meldpunt begint waar de Schiedammers kunnen laten weten waar ze de plant hebben aangetroffen.  

Fred van der Drift had in 2017 al contact met de gemeente Amersfoort, waar actief beleid werd ontwikkeld. Amersfoort vond het geen enkel probleem als Schiedam de voorlichtingssite overneemt en naar de eigen lokale situatie vertaalt. Hij constateert echter dat er niets met die suggestie gebeurd is.

ps. Dit artikel is na plaatsing aangepast, met name op het punt van het afvoeren van de resten van de plant.