Kamerlid: hoe zit het met stikstofuitstoot van Dominial?

22-06-2019 Nieuws Redactie

Het harden van staal kost veel energie


SCHIEDAM – Staalharderij Dominial wordt in de Tweede Kamer in verband gebracht met de problemen rond de uitstoot van stikstof in Nederland.

Tom van der Lee, in het parlement namens Groen Links, wil van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat weten wat de gevolgen zijn van de recente uitspraak van de Raad van State rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor installaties zoals Dominial die op Vijfsluizen liet bouwen.

Het Tweede Kamerlid stelt een serie vragen aan de minister. Wat vindt deze sowieso van de uitbreiding van de staalharderij 'vooruitlopend op hun vergunningsaanvraag voor extra productiecapaciteit'. Dominial schafte de ovens in 2014 al aan. Dat kon gebeuren omdat de gemeente Schiedam stelt niet de wettelijke middelen te hebben om de vergunning te weigeren.

De uitbreiding van de staalharderij is omstreden omdat de vier nieuwe ovens enorm veel energie verbruiken en gasgestookt zijn. Volgens Dominial zijn elektrische ovens niet geschikt voor het werk dat wordt gedaan en zouden ze ook meer energie vergen. Van der Lee wil van de minister horen of er werkelijk geen elektrische gelijkwaardige alternatieven zijn.

Hij stelt in zijn vragen dat Dominial 660.000 kubieke meter extra gas nodig heeft voor zijn bedrijfsvoering en wil van Wiebes weten hoe het extra verbruik 'valt te rijmen met de ambities van het kabinet om van het gas af te gaan en de gaswinning in Groningen naar nul te brengen?'

Ook vraagt de Groen Linksparlementariër wat Wiebes vindt van de brief die de gemeente Schiedam hem schreef. Wethouder Fahid Minhas stelde eerder dat de stad 'gehouden is de vergunning te verstrekken op basis van landelijke regelgeving – en dat we dit graag anders zien'. Een bericht van die strekking ging naar de minister. 'Deelt u hun (de Schiedamse -red.) bezwaren en hun wens voor een beter beleidskader? Zo ja, hoe gaat u hier gevolg aan geven? Zo nee, waarom niet?' zo wil Van der Lee weten. 'Moeten mede-overheden niet meer mogelijkheden krijgen om ook vanwege klimaatdoelstellingen vergunningen te weigeren?'
Gerelateerd