Katholieke kerken sluiten volgend jaar zomer

27-01-2019 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - De St.-Jan de Doper-Visitatiekerk en de Heilig Hartkerk sluiten over anderhalf jaar definitief hun deuren. Dat is vanmorgen met een voorgelezen brief aan de kerkgangers van de vier Schiedamse katholieke kerken bekendgemaakt.

Ruim anderhalf jaar geleden was aangekondigd dat de kerken op termijn zouden sluiten, omdat het parochiebestuur wil komen tot één katholieke gemeenschap in Schiedam. Ook de 'deelgemeenschap' van de Sint-Jacobuskerk maakt hier deel van uit; die kerk blijft echter vooralsnog in gebruik voor de eredienst. Zie dit artikel uit juni 2017.

Nu dus een volgende stap, waarin de parochianen duidelijkheid wordt geboden over de toekomst van hun kerkgebouwen en vieringen. "Een datum van sluiting van de Heilig Hartkerk en de St.-Jan de Doper-Visitatiekerk was tot nu toe niet vastgesteld", zo luidde de boodschap in de kerken vanmorgen. "Inmiddels is door het parochiebestuur en het pastoraal team, in overleg met de bisschop, besloten om deze beide kerken te sluiten in de zomer van 2020."

Dit tijdstip geeft volgens het parochiebestuur voldoende tijd om de kerkelijke procedure van onttrekking aan de eredienst voor de beide kerken te volgen en ook om te kijken naar herbestemmingsmogelijkheden voor de gebouwen. "Door de beide kerken gelijktijdig aan de eredienst te onttrekken, maken de twee deelgemeenschappen samen de overgang naar de Liduinabasiliek als nieuwe gezamenlijke kerk." De basiliek St.-Liduina/OLV Rozenkrans, ook bekend als de Singelkerk, wordt de centrale kerk voor de Schiedamse katholieken. "Op dat moment gaan we van één gemeenschappelijke viering per maand (zoals dat sinds afgelopen zomer het geval is -red.) naar een situatie waarbij iedere zondag alle “kleuren” tot hun recht gaan komen."

Het parochiebestuur refereert daarbij aan het verschillende karakter van de vier kerkelijke gemeenschappen en navenant hun vieringen: in de Heilig Hartkerk naar het karakter van De Gorzen, met aandacht voor de wijk; in de St.-Jan-Visitatie in Nieuwland met nadruk op leren en autonomie in het geloof; in de St.-Jacobus met een sterke invloed van het dorpse karakter van het oude Kethel, aangevuld met stedelijke nieuwkomers in Schiedam-Noord en in de Liduina/Rozenkrans met vieringen volgens de traditionele liturgie in de katholieke kerk. "Hoe dit er precies uit gaat zien, willen we beslissen aan de hand van de ervaringen met de gemeenschappelijke vieringen, die we dan opgedaan hebben", zo stelt het parochiebestuur nu.

De vier katholieke kerken maken deel uit van parochie De Goede Herder die ook Vlaardingen en Maassluis omvat.

Interessant waar het gaat om herbestemming is ook de column van Han van der Horst van enkele weken geleden, zie hier.Gerelateerd