Kerkbuurt en dakpark A4 nu deel van bijzonder landschap

07-09-2021 Nieuws Kor Kegel

Gedeputeerde Meindert Stolk vindt dat door de Coronacrisis het belang van groen, rust en ruimte dicht bij huis is toegenomen. Foto: provincie Zuid-Holland

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders van Schiedam deden in oktober de voordracht en deze is nu gehonoreerd: voortaan maken de Kerkbuurt van Kethel en het dakpark over de A4 deel uit van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) Midden-Delfland.  

De provincie Zuid-Holland heeft het polderlandschap tussen de Rotterdamse en Haagse agglomeraties in 2017 aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap. Daarmee was Midden-Delfland het eerste BPL in Nederland. Van onderaf kwam het verzoek tot herbegrenzing. Enkele gemeenten, samenwerkend in de Landschapstafel, droegen nieuwe gebieden voor waarmee het BPL verder versterkt kan worden. 

De provincie heeft dat overgenomen. “Wij beseffen dat we te maken hebben met een bijzonder waardevol landschap in een sterk verstedelijkte omgeving. Dat landschap is van bijzondere waarde voor die stedelijke omgeving. Door Corona is het belang van groen, rust en ruimte dicht bij huis toegenomen”, zegt gedeputeerde Meindert Stolk.  

In de Landschapstafel hebben alle betrokken gemeenten zitting, alsmede de provincie, het Hoogheemraadschap van Delfland, LTO-Noord Delflands Groen, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Zuid-Hollands Landschap en de Midden-Delfland Vereniging.  

Het BPL wordt behalve met het dakpark A4 en de omgeving van de Joppelaan en de Kerkweg met nog vier gebieden uitgebreid. Dat zijn de Kerkpolder in Schipluiden, de Zeven Gaten in De Lier, Het Kraaiennest tussen Schipluiden en De Lier en tenslotte de Groenzoom tussen Berkel en Pijnacker (een paar kilometer voorbij de Ackerdijkse Plassen). 

De voorzitter van de Landschapstafel, Marja van Bijsterveldt, tevens burgemeester van Delft, vindt dat het in het drukke Zuid-Holland belangrijk is dat er voldoende ruimte blijft voor bijzondere landschappen zoals Midden-Delfland. “Een open en groen gebied in de drukke Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Mooi dus dat het Bijzonder Provinciaal Landschap hier wordt uitgebreid. En dat daarbij aandacht is voor duurzame landbouw, versterking van natuurwaarden, recreatie en een klimaatrobuuste inrichting.” 
De uitbreidingen met zowel recreatie- en agrarisch als weidevogelgebied sluiten goed aan bij de kenmerken en kwaliteiten die het landschap al te bieden heeft. 
Doel is om de bijzondere waarden van het agrarisch polderlandschap met koeien en weidevogels als kerngebied, dat daarnaast ook ruimte biedt voor rust en recreatie, natuur en water, verder te versterken.