Kethel krijgt Kerkslop

28-01-2019 Nieuws Kor Kegel

De Dorpskerk van Kethel staat via de Kerkslop in verbinding met de Dorpsstraat

In het kleine dorp Kethel is toch nog ruimte voor een nieuwe straatnaam. Kerkslop wordt de naam van de steeg die van de Dorpsstraat loopt naar het plein rond de Dorpskerk. Het steegje naast Jackie’s Lifestyle van Jacqueline van der Horn is altijd naamloos geweest, maar de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR) was van mening dat de doorgang door zo veel wandelaars wordt benut dat er een officiële naam aan verbonden moest worden. Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben het advies van de CNOR overgenomen.  

Wie via de Kerkslop naar het kerkplein loopt, ziet daar onder andere ’t Schepphuis, een voormalige parochieschool. Het gebouw bestond al in 1559, maar in 1833 liet het jonge schoolhoofd C.C. Schepp (1809-1889) een gevelsteen plaatsen met zijn naam erop. 
Het is al lang geen school meer. Deels wordt het als woonhuis gebruikt, maar de grote zaal wordt nog gebruikt voor bijeenkomsten, verjaardagen, jubilea en condoleances.  

De CNOR is wat vroeger gemakshalve de straatnamencommissie werd genoemd. Maar de commissie ging gaandeweg ook over andere naamgeving dan alleen voor nieuwe straten. Het college van B & W heeft besloten om de secretaris van de CNOR, gemeentearchivaris Jef Jansen, onder dankzegging voor zijn vele verdiensten te ontheffen uit zijn functie als secretaris van de CNOR. Hij mocht eigenlijk met pensioen, maar heeft nog een jaar bijgetekend bij het gemeentearchief Schiedam. 
De nieuwe secretaris van de CNOR is archivaris Erik Visscher.  

Het college besloot ook om Dick Gelderblom te ontheffen uit zijn functie als lid van de CNOR, eveneens onder dankzegging. Voormalige politieman Dick Gelderblom is oud-bestuurslid van de Historische Vereniging Schiedam en een van de organisatoren van de cursus Ken Uw Stad. Hij woont in Kethel vlakbij de Kerkslop.  

Na eerdere publicaties op Schiedam24 over de straatnaamgeving van het fietspad Bovenlangs nabij het sportpark Willem-Alexander heeft het college de omschrijving van de loop van dit fietspad iets verduidelijkt, waardoor er minder kans is op verwarring.