Komende tien jaar 3500 huizen erbij op Schieveste

14-12-2018 Nieuws Kor Kegel

De woningbouw op Schieveste past in de gebiedsontwikkeling A20-zone

SCHIEDAM – De Ontwikkelcombinatie Schieveste CV, bestaande uit Dura Vermeer, Volker Wessels, Van Omme & De Groot en Synchroon, wil binnen een jaar een masterplan gereed hebben voor de bouw van 3500 woningen op Schieveste.  

Woensdag tekenen het gemeentebestuur en de Ontwikkelcombinatie een grondreserveringsovereenkomst. In juli kwamen de bouwmaatschappijen met hun marktinitiatief om op Schieveste tot een hoogwaardig en multifunctioneel gebied te komen met de nadruk op wonen. Het plan past in de gebiedsontwikkeling A20-zone, die in september door de gemeenteraad werd vastgesteld.  

Het tekenen van de overeenkomst is tot genoegen van het college van B & W, staat in een brief aan de raadsleden. De Ontwikkelcombinatie Schieveste werkt het plan uit voor eigen rekening en risico. Als het masterplan er in november 2019  ligt, is het streven van de gemeente om binnen twee jaar vanaf nu de eerste gronduitgifte te doen, zodat daadwerkelijk met de bouw kan worden begonnen. De hele ontwikkeling kent een doorlooptijd van tien jaar.

In de tussentijd, terwijl Schieveste CV aan het masterplan werkt, zit de gemeente ook niet stil. Om de Schiedammers voorspraak te geven wordt in het eerste kwartaal van 2019 begonnen met een participatietraject dat tijdens de volledige ontwikkelingsperiode doorloopt. 
Ook maakt de gemeente snel een beeldkwaliteitsplan, waaraan het masterplan zal worden getoetst. De gemeente begint ook een milieu-effectrapportage (MER) en dat zal leidend zijn, want er wordt alleen grond voor woningbouw uitgegeven als er zicht is op een aangenaam en acceptabel woonklimaat. Dit alles kan van invloed zijn op de grondexploitatie.

Vorige maand heeft het college van B & W reeds de stap genomen om Schieveste aan te melden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van het experiment ‘Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’. Op grond van de Crisis- en Herstelwet kan dat procedures helpen verkorten.