Kritiek Dijkhoff op Klimaatakkoord heeft geen gevolg voor Groenoord

13-01-2019 Nieuws Kor Kegel

Wethouder Minhas zegt dat er wel degelijk gekeken zal worden naar de portemonnee van de Schiedamse burgers

SCHIEDAM – Dat VVD-leider Klaas Dijkhoff afstand neemt van het Klimaatakkoord, heeft volgens zijn Schiedamse partijgenoot Fahid Minhas geen gevolgen voor het onderzoek om in wijk Groenoord een andere manier van warmtevoorziening na te streven.

Het streven blijft om Groenoord – en later ook Nieuwland – ‘van het gas af’ te krijgen. “Het onderzoek hiernaar loopt momenteel en halverwege dit jaar hopen we meer duidelijkheid te hebben over de financiële aspecten van deze energietransitie”, zegt Fahid Minhas, wethouder voor bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, bedrijventerreinen, het havengebied en sport.  

“De uitspraken van Klaas Dijkhoff hebben geen consequenties voor Schiedam”, liet wethouder Minhas vandaag weten. “Klaas zegt overigens niet dat we níet van het gas af moeten, maar hij wijst eerder op de gevolgen van de energietransitie voor de gewone man. Die gevolgen, zoals de consequenties voor de woonlasten van mensen, alsmede het draagvlak, maken deel uit van de business-case die medio 2019 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.”  

Gisteren was het landelijk nieuws dat Klaas Dijkhoff vraagtekens plaatst achter het drie weken geleden gepresenteerde Klimaatakkoord. Volgens de VVD-fractieleider in de Tweede Kamer is de kans ‘nihil’ dat hij de zeshonderd ingrijpende milieumaatregelen uit het Klimaatakkoord allemaal gaat uitvoeren. Een vliegtaks, een hogere benzineprijs, hogere parkeertarieven voor benzineauto’s, een mogelijk verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto’s in 2030, dure warmtepompen – Klaas Dijkhoff vindt het allerminst vanzelfsprekend dat dat allemaal doorgaat. Hij staat wel achter het streven om in 2030 te komen tot een vermindering van de CO2-uitstoot met vijftig procent, maar hij voelt zich niet gebonden aan het Klimaatakkoord. 

Hoewel Schiedam desondanks blijft onderzoeken om de bewoners van Groenoord van het gas af kunnen (elektrisch koken, natuurlijke warmtewinning), zijn de uitspraken van Klaas Dijkhoff koren op de kolen van het Schiedamse gemeenteraadslid Maarten Reuderink. De fractieleider van de Ouderenpartij Schiedam vond het gisteren een slecht-nieuwsdag voor het Schiedamse college van B & W. “Niet alleen trekt de VVD zijn handen van het Klimaatakkoord af, maar Diederik Samsom (PvdA) erkent in het VARA-programma Kassa schoorvoetend dat heel veel nog niet is uitgewerkt en dat iedereen zeker niet overhaast (lees: Groenoord van Gas los) moet handelen.”  

“Opmerkelijk blijft het wel”, zegt Reuderink. “Natuurlijk is het een beetje flauw, want ‘Groenoord van gas af’ is net door de VVD ten grave gedragen (arm, in de maling genomen GroenLinks), maar opvallend is het wel. Hetzelfde college, dat tot voor kort de ambitie had om Groenoord van gas te halen, ziet het niet zitten om het Stedelijk Museum van gas los te maken. Dat is namelijk te duur en het kan niet op de bewoners worden afgewenteld – want het museum heeft geen bewoners. Blijkbaar wil dit college alleen van Schiedam een voorbeeldgemeente maken wanneer anderen de rekening betalen.”