Kritiek op Irado in gemeenteraad

17-06-2021 Nieuws Kor Kegel

Monique Rotteveel wil dat de gemeente beter controleert wat Irado niet goed doet

SCHIEDAM – ‘Zeer veel klachten’ en ook ergernis van Schiedammers over Irado hebben Monique Rotteveel ertoe aangezet om schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Het zijn pittige vragen. Rotteveel, raadslid namens Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS), spreekt zelfs van een abominabele werkwijze van Irado.  

Ze zegt dat de klachten terecht zijn en zelf zegt ze ook te hebben geconstateerd dat Irado steken laat vallen. Irado heeft in Schiedam uiteenlopende taken, variërend van huisvuilophaal en het legen van ondergrondse containers tot verantwoordelijkheden in de openbare ruimte, waaronder het groenonderhoud. LOS-raadslid Rotteveel vangt haar vragen aan B & W aan met kritiek op het maaien van grasvelden. Dat zou onzorgvuldig gebeuren. “Wanneer er afval op de grasvelden ligt, wordt daaroverheen gemaaid en alles wat na het maaien op de stoepen en straten beland, wordt niet opgeruimd”, schrijft ze. “Het onkruid dat soms verwijderd wordt, wordt eveneens niet opgeruimd. Dit is een grote bron van ergernis, zeker wanneer het regent.” 

Dat wat het groen betreft. Het ledigen van ondergrondse containers leidt volgens Monique Rotteveel ook tot overlast. “Bijvoorbeeld karton en papier waaien eruit, als de vuilniswagens te vol zitten. Het belandt dan op straat”, schrijft ze. 
De ondergrondse containers zouden in heel Schiedam vaker geleegd moeten worden. Als dat niet op tijd gebeurt, zitten ze te vol en leidt dat tot bijplaatsing van huisvuil naast de inworpzuilen. De meeste Schiedammers zullen vast wel weten dat dat niet mag, maar ze willen niet voor niets met hun afval naar de container lopen en het weer mee naar huis nemen. Rotteveel vindt dat Irado ervoor moet zorgen dat deze burgerlijke ongehoorzaamheid niet nodig is.  

Volgende irritatiefactor is dat Irado steeds vaker de kliko’s niet op de dag van aanbieding leegt, maar een dag later. De kliko’s worden door buurtbewoners op centrale plekken bij elkaar gezet, maar als ze daar een nacht ongeleegd blijven staan, komt het voor dat voorbijgangers er ook afval in gooien – en vaak afval dat in andere containers thuishoort. Rotteveel bedoelt ermee dat als er groencontainers ongeleegd een nacht blijven staan, er ook ander afval in terechtkomt dan groente-, fruit- en tuinafval. Dat mag de bedoeling niet zijn, zegt het gemeenteraadslid van LOS. De Schiedammers scheiden niet voor niets hun afval.  

En dan pookt Rotteveel het vuurtje nog verder op. Ze wil weten wat de gemeente Schiedam jaarlijks aan Irado betaalt. Er is een contract tussen de gemeente en Irado en Rotteveel wil weten waarom de gemeente niet controleert en niet bovenop al deze klachten zit. De klachten zijn immers niet van vandaag of gisteren, maar het zeurt al langer. 
Ze wil actie van het gemeentebestuur, want op veel locaties verloedert Schiedam steeds meer, zegt ze.