Laatste hand aan Hoekse Lijn in Schiedam en Vlaardingen

18-06-2021 Nieuws Redactie

De Rotterdamse wethouder Arjan van Gils maakt melding van de voltooiing van de taluds

SCHIEDAM – Tot in de maand augustus worden eindelijk de taluds van de Hoekse Lijn in Schiedam aangepast, maar die in Vlaardingen en Maassluis komen pas eind van het jaar aan de beurt. Wel is de vergunningverlening nagenoeg op orde. Er wordt eerst een proefvak gemaakt om daaruit lessen te trekken, laat de Rotterdamse wethouder Arjan van Gils weten in zijn maandelijkse rapportage over de voortgang van de Hoekse Lijn. Wethouder Van Gils heeft een eerste verantwoordelijkheid voor grote projecten in Rotterdam en aangrenzende regio.  

De taluds in Schiedam worden nu onder handen genomen. Omdat de werkzaamheden naast het spoor plaatsvinden ontstaat er geen hinder voor de exploitatie van de metrolijn. 

In december 2017 waren er afschuivingen van de taluds langs het traject van de Hoekse Lijn. Extra grond, die was aangebracht om de bestaande taluds te verbreden, was afgeschoven. Deskundigen onderzochten de oorzaak en zochten naar oplossingen. Er werd onderscheid gemaakt tussen maatregelen die de beschikbaarheid van de Hoekse Lijn zouden belemmeren en maatregelen die tijdens de test- of exploitatiefase konden worden uitgevoerd, zonder dat hierbij de planning rond de heringebruikname van het spoor hoeft te worden aangepast.  

Tot begin juli ligt in Vlaardingen de vergunning voor het spooremplacement Vulcaanhaven ter inzage. Wanneer geen zienswijzen worden ingediend, is ingebruikname van het emplacement halverwege juli mogelijk. Intussen werkt het Projectbureau Hoekse Lijn verder aan de uitwerking van de verplichtingen waaraan het emplacement moet voldoen. Dat hoeft de ingebruikname echter niet op te schorten. 
Vopak aan de Koningin Wilhelminahaven Zuidoostzijde heeft aangegeven pas in september gebruik te maken van het emplacement vanwege werkzaamheden op de terminal. 
Omdat het emplacement via de Vulcaanweg bij de Schiedamsedijk aansluit op de Hoekse Lijn heeft ook het doorgaand verkeer van en naar Schiedam geregeld te maken met wachttijden.