Lamers: 'Coronamaatregelen moeten nog beter nageleefd'

25-11-2020 Nieuws Redactie


SCHIEDAM – We moeten heel terughoudend zijn met versoepelingen van de Coronamaatregelen en het is vooral zaak die goed na te leven. Dat stelt burgemeester Cor Lamers.

Hoewel de cijfers langzaam de goede kant op gaan, blijft de situatie in Schiedam onverminderd zorgelijk, aldus Lamers. "Het aantal besmettingen in Schiedam behoort nog steeds tot de hoogste van Nederland en het aantal nieuwe besmettingen neemt niet snel genoeg af", zei de burgemeester voor het bekendworden van het lage aantal van tien besmettingen gisteren. Die kan de aankondiging zijn van een echte verbetering in de situatie, maar zou ook kunnen worden veroorzaakt door administratieve invloeden in het weekend. Er werden wel weer drie Schiedammers opgenomen in het ziekenhuis omdat ze de Corona-infectie zonder medische bijstand niet goed de baas kunnen.

"Ik ben wel blij om te zien dat veel Schiedammers nog steeds meewerken", aldus Lamers over de maatregelen die van kracht zijn. "Maar helaas gaat het toch nog te vaak fout en daardoor daalt het aantal besmettingen niet snel genoeg." De heropening van de bioscopen en zwembaden en andere publieke instellingen en de verruiming van het maximumaantal mensen met wie je samen over straat mag gaan, ziet Lamers niet als een echte versoepeling van de maatregelen. Ze hadden wat hem betreft ook nog wel even achterwege mogen blijven. "We zijn weer terug bij het maatregelenpakket van 13 oktober, de gedeeltelijke lockdown. Versoepelingen zouden voor onze regio, en dus ook voor Schiedam, echt nog te vroeg komen. En ook de extra maatregelen hadden voor mij nog iets langer aangehouden mogen worden."

Lamers: "Vergeet niet: de regio Rotterdam-Rijnmond is een van de drie regio's in Nederland waar de situatie echt zorgelijk is. Ik denk dat we heel terughoudend moeten zijn met versoepelingen. Eerst moeten de cijfers een blijvend dalende trend laten zien, ook in onze regio."

De burgemeester van Schiedam ziet niet veel in mogelijkheden om in deze en andere regio’s maatregelen te nemen die verder gaan dan de landelijke. De huidige noodverordening biedt de veiligheidsregio's die ruimte. Maar: “Ik zie liever maatregelen die voor heel Nederland gelden, omdat verschillen per regio tot onduidelijkheid kunnen leiden."

Vanwege de landelijk structureel licht dalende trend van nieuwe besmettingen liggen aanvullende maatregelen, landelijk noch regionaal voor de hand. “Maar het moet echt nog beter; de daling moet ook bij ons doorzetten. Zoals premier Rutte al aangaf is nu nog niet aan te geven of het mogelijk zal zijn voor de feestdagen aan versoepelingen te denken. Het zal erom spannen."

De uitkomst hangt vooral af van de naleving van de anti-Coronamaatregelen, aldus de burgemeester. “Schiedam is vooral gebaat bij het goed naleven van de maatregelen. We zien nog te vaak dat mensen zich er niet aan houden. Ik realiseer me dat het echt geen leuke boodschap is, maar als we ons niet aan de maatregelen houden, komen we niet van dit virus af." De burgemeesters, die elkaar wekelijks ontmoeten in het overleg binnen de veiligheidsregio, en vertegenwoordigd zijn in het landelijke Veiligheidsberaad, houden de vinger aan de pols. De ‘Coronacijfers’ van vandaag zullen een belangrijke indicatie geven.Gerelateerd