Lamers: Schiedam moet waken voor verslapping aandacht Corona

22-08-2020 Nieuws Redactie/De Schiedammer Online


SCHIEDAM - Burgemeester Cor Lamers heeft gisteren in een brief een update gegeven aan de gemeenteraadsleden over de Schiedamse aanpak van en de maatregelen tegen het Coronavirus. Het team Toezicht & Handhaving heeft alle supermarkten in Schiedam bezocht om de alertheid terug te brengen in de naleving van de Coronamaatregelen. De horeca is geïnformeerd over de verscherpte maatregelen, zoals verplichte registratie van gasten. Er is in de afgelopen warme periode veel overlast geweest van met name jongeren, aldus de burgemeester. Zo is er in zwembad Groenoord tweemaal een vechtpartij uitgebroken.

In de brief schrijft de burgemeester onder meer: "Het algemene beeld in Nederland is dat sinds 1 juli de aandacht voor de Coronamaatregelen verslapt. Dat heeft vooral drie oorzaken: jongeren/studenten houden zich minder aan de regels, maar ook bij vrienden/familiebijeenkomsten en islamitische activiteiten waarbij bijvoorbeeld een huwelijk of geboorte wordt gevierd, worden de regels regelmatig minder strikt gehanteerd. Daardoor loopt helaas met name in de regio Rotterdam-Rijnmond het aantal coronabesmettingen flink op. Vooral in de stad Rotterdam. Maar ook in Schiedam zien we een beeld van tien tot twintig besmettingen per dag. 

Het kabinet maakt het ook mogelijk dat regionaal beleid kan worden toegepast. Het eerste voorbeeld is de mogelijkheid tot de invoering van een mondkapjesplicht in bepaalde gebieden. Daar hebben de steden Amsterdam en Rotterdam inmiddels gebruik van gemaakt. Maar er zijn ook andere mogelijkheden voor regionaal maatwerk. In Schiedam zien wij op dit moment vooralsnog geen aanleiding om extra maatregelen in te voeren. Wel heeft de gemeente de coaching naar horecaondernemers en de controles weer meer opgepakt. Ook is er aandacht voor de horeca, met name zalencentra, nadat het kabinet daar ook verscherpte maatregelen voor aankondigde. Zoals de verplichte registratie van gasten.

Het team Toezicht en Handhaving blijft de situatie in de stad coachend monitoren en treedt vooral coachend op. Zo hebben zij afgelopen week een coachend bezoek gebracht aan alle Schiedamse supermarkten om de alertheid terug te brengen in de naleving van de Coronaregels. Deze week worden de zalencentra bezocht. De afgelopen maand hebben zich geen excessen voorgedaan waarop verbaliserend moest worden opgetreden. Ook hebben we de horeca geïnformeerd over de aangescherpte maatregelen, zoals het verplichte registeren van gasten.

Helaas is de afgelopen warme periode wel sprake geweest van veel overlast door met name jongeren. Er werden 'wilde' wedstrijden van honderd personen georganiseerd op sportvelden, zonder overleg met stichting of verenigingen. Dat heeft geleid tot schades aan het veld en vervuiling langs het veld. Ook zwembad Groenoord heeft last gehad van jongeren, die zich via niet toegestane ingangen toegang verschaften. Dat leidde tot extra inzet van beveiliging. Desondanks is tweemaal een vechtpartij uitgebroken en is het zwembad tijdelijk gesloten als gevolg daarvan. Ook verschaffen jongeren zich toegang in de nacht, waardoor politie en beveiliging meermaals moesten uitrukken en de personen moesten verwijderen. Duidelijk is geworden uit gesprekken met de jeugd dat men zich verveelt en sensatie zoekt. Een vervelende maatschappelijke ontwikkeling."

Over de weekmarkt wordt door de burgemeester opgemerkt: "Aangezien de afgelopen tijd de aandacht voor de maatregelen verslapte heeft de gemeente de marktregels (zoals het éénrichtingsverkeer) de afgelopen week weer aangescherpt."

"Enkele weken terug is besloten om de thuiswerkregeling voor medewerkers van de gemeente tot 1 januari 2021 voort te zetten. Dat is anders dan gepland. In september was het de bedoeling ingeroosterd naar het werk te kunnen komen, maar door het toenemende aantal besmettingen in de regio is besloten dit niet door te laten gaan. Inmiddels is dit ook het advies van het kabinet geworden", aldus burgemeester Cor Lamers in zijn brief aan de raad, welke brief de veertiende Corona-update is. 

Voor de vergaderingen van de gemeenteraad geldt tot 1 januari 2021:
-De beeldvormende avonden, de auditcommissies en de Stadserfen die het karakter van een presentatie hebben vinden digitaal plaats.
-De raadscommissies vinden fysiek plaats in de Aleidazaal met alleen woordvoerders per agendapunt.
-De gemeenteraadsvergaderingen vinden fysiek plaats in de foyer van het Theater aan de Schie. Gerelateerd