Lamers wijst vijf wijken aan als veiligheidsrisicogebied

02-04-2019 Nieuws Kor Kegel

Burgemeester Lamers vindt het aantal aangetroffen wapens te hoog

SCHIEDAM – Burgemeester Cor Lamers heeft Schiedam-Centrum en de wijken Nieuwland en Oost aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Ook delen van Schiedam-West en -Groenoord hebben opnieuw die status gekregen. 
Het Openbaar Ministerie is volgens hem akkoord met de verlenging van de aanwijzing als risicogebieden en dat heeft te maken met de ernst van de geweldsincidenten met (vuur)wapens en een aantal schietincidenten in het laatste half jaar. De officier van justitie beschikt hierdoor over de mogelijkheid om op gezette tijden preventief fouilleren te doen uitvoeren.  

De aanwijzing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Gemeentewet geldt tot en met maandag 30 september. Het veiligheidsrisicogebied Centrum, Nieuwland en Oost wordt begrensd door de Nieuwe Haven, Nieuwe Damlaan, Johan de Wittsingel, Louis Raemaekersstraat, ‘s-Gravelandseweg, Noorderweg, Parallelweg, Schieveste, Hogenbanweg en Rotterdamsedijk tot aan de Nieuwe Haven. 
Het risicogebied Groenoord omvat heel Groenoord-Zuid en wordt verder begrensd door de Laan van Bol’es, Churchillweg, Mozartiaan, Vivaldilaan, Van Beethovenlaan en terug tot de Laan van Bol’es. 
In West gaat het om de begrenzing door de Vlaardingerdijk, Nieuwe Haven, Westfrankelandsestraat, Aleidastraat, Burgemeester Knappertiaan inclusief Rubensplein tot terug bij de Vlaardingerdijk.  

Burgemeester Lamers motiveert zijn besluit als volgt: “De afgelopen jaren zijn er al meerdere keren veiligheidsrisicogebieden aangewezen in Schiedam. Dit geeft de politie de mogelijkheid om in deze gebieden preventief te fouilleren. Na afloop van het aanwijzingsbesluit vindt een toetsing plaats. In de afgelopen maand heeft deze toetsing wederom plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan en op basis van de onderstaande overwegingen heb ik opnieuw een besluit genomen tot het aanwijzen van een aantal veiligheidsrisicogebieden, concreet: de verlenging van de huidige gebieden.” 
“Vanuit de politie is het verzoek gekomen om opnieuw veiligheidsrisicogebieden in Schiedam aan te wijzen, als bedoeld in artikel 151b van de Gemeentewet en artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam. De politie adviseert de huidige veiligheidsrisicogebieden ongewijzigd te verlengen. De aanleiding voor deze voorstellen is dat het aantal wapens dat de politie aantreft nog steeds te hoog blijft, ondanks de intensivering van het toezicht en de aanwijzing als veiligheidsrisicogebied in de periode september 2018 tot en met maart 2019. Het aantal gewapende geweldsdelicten is wel gedaald, maar gezien de zeer zware impact van deze delicten op de slachtoffers en op het veiligheidsgevoel in Schiedam, acht ik dit aantal nog te hoog.”

In totaal werd tijdens het preventief fouilleren in deze gebieden 396 personen gefouilleerd en 118 voertuigen en negen horecagelegenheden gecontroleerd. In deze periode zijn er in dertien wapens in beslag genomen, en daarnaast werden er diverse personen aangehouden inzake de Opiumwet. Het aantreffen van wapens blijft dus hoog in Schiedam. In vergelijking met de vorige rapportage is te zien dat het instrument gerichter is ingezet en in verhouding minder personen zijn onderworpen aan een fouillering. In de hoeveelheid aangetroffen wapens is te zien dat er een lichte daling is ten opzichte van de vorige periode. De bestaande veiigheidsrisicogebieden zijn helaas koploper als het gaat om (gewapende) geweldsdelicten; hiervan vindt tweederde plaats in de veiligheidsrisicogebieden. Daarnaast kan in deze wijken de sfeer snel omslaan in maatschappelijke onrust.”  

Er zijn de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen. In de regio Rotterdam is door het project High Impact-delicten de aanpak van zulke delicten nog steeds speerpunt. Het betreft een integrale dynamische aanpak van het probleem, waarbij veel organisaties betrokken zijn. De afgelopen jaren is het oplossingspercentage gestegen en zijn de overvallen en straatroven in de regio fors gedaald. Maar het aantal straatroven is in Schiedam nog te hoog. In de bovengenoemde periode hebben er in Schiedam in totaal 32 straatroven en overvallen plaatsgevonden en werden tien vuurwapens en 23 overige wapens aangetroffen. Daarnaast waren er twee schietincidenten. Lamers: “Ten opzichte van de vorige periode is er sprake van een stijging van het aantal straatroven/overvallen en bezit vuurwapens. Ook zeer recent hebben zich helaas in korte tijd zes overvallen voorgedaan. Dit delict blijft dus veel aandacht en een stevige aanpak vragen.”