Lange Haven morgen open

06-10-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - De Lange Haven gaat morgen in zijn geheel 'open'. Op beide kades kunnen auto's en fietsers weer hun weg vinden, in wat voortaan een woonerf is.

De nieuwe inrichting van de binnenbocht is bijna gereed.

De Lange Haven is voortaan een woonerf: de auto is te gast. Fietsers en voetgangers hebben voorrang op het autoverkeer. Er geldt een maximumsnelheid van vijftien kilometer per uur. Parkeren mag alleen in de daarvoor aangegeven parkeervakken.

Hoewel de kademuren zijn hersteld en deze weer zwaarder belast kunnen worden, is er voor gekozen vrachtverkeer in het dagelijks gebruik niet toe te staan langs de Lange Haven. Tot 3500 kilo (rijbewijs B) mag een voertuig op de Lange Haven rijden. Uitzonderingen alleen voor vrachtwagens waarvoor een ontheffing is aangevraagd. Die kan bij de gemeente worden aangevraagd, bijvoorbeeld bij een verhuizing of een bijzondere levering.

Vanuit veiligheid en historische en stedenbouwkundige overwegingen, zijn langs de Lange Haven parkeerplaatsen vervallen. De overgebleven parkeerplaatsen zijn in de nieuwe situatie anders bestraat en herkenbaar door een P-tegel in de bestrating.

De rijrichting blijft in de nieuwe situatie van de Koemarkt naar de Brede Marktsteeg en van de Korte Haven naar de Griffioenstraat. Het gedeelte vanaf de Griffioenstraat richting Unieplein blijft toegankelijk voor autoverkeer maar heeft geen parkeervakken meer. Inrijden voor laden en lossen bij de voordeur blijft toegestaan.

Inmiddels is gestart met het aanbrengen van de nieuwe bebording. Als die er is, kunnen ook de 'handhavers' aan de slag. In de komende weken wordt bij foutparkeren op de binnenbocht geïnformeerd en nog niet bekeurd, zo stelt de gemeente. "Hiermee kunt u als bewoner en gebruiker wennen aan de nieuwe situatie. Na enkele weken gaat het informeren over in bekeuren van foutparkeerders. Dit laatste geldt al voor de buitenbocht."

De bomen langs de Lange Haven hebben een ruimere plaats gekregen, die is afgewerkt met een natuursteen band. De ruimte binnen die band wordt nog afgewerkt; de gemeente vraagt daarom vriendelijk om 'niet op eigen initiatief de boomspiegels in te vullen'.Gerelateerd