Latere busrit lijn 54 enig positieve in RET-plan

26-05-2018 Nieuws Kor Kegel

Bus 54 staat klaar bij station Schiedam-Centrum

SCHIEDAM – Ondanks beperkte wijzigingen in het ontwerp-vervoerplan van de RET voor 2019 (vroegere metro, minder late metro) hebben burgemeester en wethouders van Schiedam besloten om uitgebreider te reageren.

De RET heeft als uitgangspunt dat om 0.00 uur de laatste gelegenheid wordt geboden om vanaf Rotterdam-Centraal met tram of metro naar huis te rijden. “Voor de laatste metro’s uit Schiedam en naar Schiedam maakt dat weinig verschil”, zegt het college van B&W. Het ziet als (enig) positief punt dat er een latere (aansluitende) reismogelijkheid met buslijn 54 naar Schiedam-Zuid komt om 0.30 uur.  

Maar de geplande inperking van lijn 126 (niet meer in de avond en ook niet op zondag) bevalt het Schiedamse gemeentebestuur van geen kant. De busverbinding zal tussen metrostations Vlaardingen-Oost en Schiedam-Vijfsluizen een te lage frequentie krijgen. Dat had Schiedam al eerder naar voren gebracht bij de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), maar er klinkt enige irritatie door dat hier niets mee gedaan is. Het vervoerplan 2018 is nog steeds niet ingevoerd als gevolg van de vertraging met de ombouw van de Hoekse Lijn. Nu het vervoerplan voor 2019 eraan komt, wil het Schiedamse college nogmaals de bekende bezwaren onder de aandacht brengen.  

Schiedam wil meer mogelijkheden voor kleinschalig aanvullend lokaal vervoer en ook invoering van een avondbediening van tramlijn 21. Het college wijst erop dat ook vanuit de bevolking deze wensen naar voren komen.  

De MRDH gaat de totstandkoming van vervoerplannen in de Haagse en Rotterdamse regio’s evalueren. B&W van Schiedam merken hierover op dat het huidige proces en de planning van de vervoerplannen 'eigenlijk niet de gelegenheid bieden tot een bredere inhoudelijke bespreking met de stad en het verkrijgen van gedragen voorstellen'.

De reacties van de gemeenten worden door de MRDH verzameld en beantwoord met een nota van reactie. De definitieve vervoerplannen en die nota van reactie worden vastgesteld door de bestuurscommissie Vervoersautoriteit in haar vergadering van woensdag 11 juli.

Gerelateerd