Leer te zien wat een babbeltruc is

03-04-2019 Nieuws Kor Kegel

Er wordt zo veel gewaarschuwd, maar altijd zijn er weer bedriegers die met een babbeltruc weten binnen te komen

SCHIEDAM – De smoesjes om bij willekeurige mensen binnen te komen zijn talrijk. Ach, mevrouw, ik moet zo nodig plassen, mag ik even bij u? Ach, meneer, ik ben dringend op zoek naar iemand bij u in de straat, maar ik weet zijn telefoonnummer niet, wilt u eens in uw telefoonboek kijken?

Je staat aan de voordeur en je tuint erin. Je zegt ja, komt u maar een binnen. En zonder dat je het weet, blijft de voordeur open staan en komt er een handlanger van degene die aanbelde naar binnen geslopen om in andere kamers naar kostbaarheden te zoeken.  

Het kan ook anders. De meteropnemer legitimeert zich, maar je kijkt niet goed naar zijn pasje en je bent goed van vertrouwen. Van hetzelfde laken een pak. De zogenaamde meteropnemer komt binnen, leidt je af en ondertussen slipt een kompaan naar binnen. Of de brutale bellers zeggen van de politie te zijn of het Leger des Heils of ze zeggen te collecteren voor een goed doel, en terwijl je naar de huiskamer gaat om je portemonnee te halen, glipt iemand een zijkamer binnen terwijl de beller ogenschijnlijk braaf aan de voordeur staat te wachten tot je met vijf euro terugkomt. Later blijkt het belletje bepaald meer gekost te hebben dan vijf euro. Je hebt de indringer namelijk niet gehoord en ook niet zien weggaan en pas veel later blijk je spullen kwijt te zijn.  

Legio zijn de voorbeelden van babbeltrucs. Ondanks frequente waarschuwingen van de politie stinken er toch altijd weer mensen in, als er onbekenden aan de deur staan. Kennelijk moet er indringender communicatie zijn. Om die reden steken de politie en het Wijkondersteuningsteam (WOT) Centrum-West de koppen bij elkaar. Volgende week is er een inloopochtend bij het WOT aan de Sint Liduinastraat 58a. Tijdens een kopje koffie praten politieagenten de bezoekers bij over de gevaren en bedrieglijkheid van mensen die onaangekondigd aan de deur kunnen staan. De inloopochtend duurt woensdag 10 april van half tien tot half twaalf. De toegang is uiteraard gratis. De koffie ook.