Lentiz Life krijgt insectentuin

30-11-2015 Nieuws Redactie

Samen hard werken aan het insectenhotel, nu is het open; foto: Lentiz Lifecollege


SCHIEDAM - Lentiz Lifecollege heeft voortaan een insectentuin. In de tuin zijn speciale planten geplaatst om insecten te lokken. Daarnaast is er een 'insectenhotel': een speciale leefruimte voor insecten. Studenten van de mbo-opleiding Urban Design dachten mee bij het ontwerp.

De tuin is een cadeautje van Eneco, als dank voor de samenwerking tijdens de periode dat de school overlast ondervond van het bouwverkeer bij de aanleg van 'Leidingen over Noord', het warmtetransportnet van Rozenburg naar Rotterdam. De keus viel op een insectentuin om deze dieren een steuntje in de rug te geven; zij zullen meer gewassen gaan bestuiven, wat een bijdrage levert aan de aanwezige natuur in de stad en aan de voedselketen.

Studenten van Urban Design zullen de tuin ook gaan onderhouden. Zij hebben plannen gemaakt voor duurzaam onderhoud. Zo willen zij de huidige planten gaan stekken en gaan zij een composthoop aanleggen, zodat het tuinafval weer hergebruikt kan worden.