Lichtblauwe Brigade ook 's avonds inzetbaar

30-04-2019 Nieuws Redactie


SCHIEDAM – De Lichtblauwe Brigade gaat ook 's avonds werken. De medewerkers van Toezicht en Handhaving zullen na de zomervakantie tot elf uur 's avonds ingeroosterd worden.

Burgemeester Cor Lamers stelde vanmiddag 'best trots' te zijn dat dit gaat gebeuren. Het is op uitdrukkelijk verzoek van de raad en tevens onderdeel van het collegeprogramma, dat de mogelijkheden worden vergroot om ook in de avond gebruik te maken van de controlerende ambtenaren. Bij gelegenheid verrichtten de handhavers ook in het verleden al hun taken in de avond, zoals bij festiviteiten, maar binnenkort wordt de inzet structureel.

De 52 medewerkers van Toezicht en Handhaving zullen voortaan flexibel worden ingeroosterd, tussen half acht in de ochtend en elf uur 's avonds. Alleen op zondagavond zijn de werktijden tot zes uur 's avonds. Formeel moet de ondernemingsraad nog goedkeuring geven aan deze verandering, maar Lamers heeft er alle vertrouwen in dat dit gaat gebeuren, gezien de unanieme goedkeuring die de medewerkers zelf al aan de plannen hebben gegeven.

De extra capaciteit is mogelijk door te schuiven in roosters en bijvoorbeeld de overlap tussen de diensten te bekorten van anderhalf uur naar een half uur, aldus Lamers. Er is dus geen personeelsuitbreiding voor nodig. Ze kost zelfs amper extra. De ruimere werktijden gaan mogelijk ten koste van de controlemogelijkheden op parkeren, maar Schiedam werkt aan de digitalisering van die controles, door net zo als in Rotterdam met scanauto's rond te gaan rijden. Lamers verwacht deze inzet al 'binnenkort'. Parkeerbonnen zijn een belangrijk post in de financiering van Toezicht & Handhaving.

De burgemeester schrijft de animo van de medewerkers voor de stap - 'er is ook privé nogal wat voor nodig' - toe aan het plichtsbesef van de medewerkers, hun gezamenlijke gevoel dat ze belangrijk zijn in de stad en de mogelijke extra uitdaging die er in het avondwerk ligt. Volgens Lamers wordt Toezicht en Handhaving steeds flexibeler; alle medewerkers zijn bijzonder opsporingsambtenaar, en draaien alle diensten. Zodoende is er een flink basisteam van medewerkers dat zowel de controle op afval en honden in de ochtend, het foutparkeren bij de scholen, het parkeren in de stad en bijzondere controles of huisbezoeken in de avond.

In het plan dat Lamers de raad stuurt staat ook een verdere specialisatie van het interventieteam van de gemeente. Het wordt gesplitst in een team dat zich richt op woonoverlast en overbewoning en een team dat zich toelegt op ondermijning. De splitsing vergroot volgens Lamers de flexibiliteit en het specialisme.

Sowieso geldt dat alle medewerkers bij alle activiteiten inzetbaar zijn, bijvoorbeeld bij grote controles. Zeker het team Ondermijning werkt veelal buiten de reguliere werktijden. Incidenteel zijn de toezichthouders ook 's nachts inzetbaar.

Toezicht & Handhaving (T&H) krijgt ook definitief de beschikking over een arrestantenbus. Daarmee wil Schiedam voorkomen dat toezichthouders bij een staandehouding lang moeten wachten op politieagenten om de arrestant mee te nemen naar het bureau. Ook zijn er afspraken gemaakt over de aansluiting van het werk van politie en T&H, zodat de toezichthouders op hun beurt ook niet lang bij het politiebureau hoeven te wachten met hun arrestant. De bus kon worden aangeschaft ter vervanging van een ander voertuig, zodat ook deze stap weinig kost, aldus Lamers.

Gerelateerd