Liduinaprocessie opnieuw door Schiedamse straten

27-03-2016 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - De Liduinaprocessie keert terug in de stad. Afgelopen jaar op 21 juni voor het eerst gehouden, heeft het pastoraal team van de parochie besloten tot een nieuwe uitvoering van de tocht door Schiedam, ter ere van de stadsheilige.

Nieuw is dit jaar dat de processie wordt gelopen op het Liduinafeest. Van oudsher werd dat gevierd op de tweede zondag na Pasen, maar nu is gekozen voor 1 mei. Iets later in het seizoen, zodat de kans op mooi weer wat hoger is. 1 Mei is dit jaar de zondag voor Hemelvaart en het ligt in de bedoeling om die dag voortaan aan te houden.

Tot afgelopen jaar werd het Liduinafeest onder meer gevierd met een Stille Omgang door de stad. Daarbij werden geen uiterlijke feestelijke attributen meegedragen - er werd juist stilte betracht voor overdenking en gebed. De rondgang was ook stil omdat het lang in het protestante Nederland voor katholieken verboden was om een processies te houden.

Een processie is veel feestelijker. Meestal, ook vorig jaar in Schiedam, worden er relieken (overblijfselen, red.) van een heilige in meegevoerd. In het kader van het Liduinajaar 2015 werd deze processie voor het eerst in eeuwen weer gehouden. Het themajaar was volgens rector Henri Egging reden voor de parochie om 'naar buiten te treden'. "Liduina is van ons allemaal!"

Zo'n tweehonderd mensen liepen de processie mee. Ondanks het slechte weer waren veel deelnemers en ook Schiedammers langs de route zeer te spreken over het nieuwe initiatief.

Nu wordt dus de processie houden op de feestdag van Liduina. De Stille Omgang vervalt daarmee. Bijzonder is dat de processie ook de Grote- of St.-Janskerk aandoet. Om aan te geven dat de tijden veranderd zijn en de mensen van de christelijke kerken elkaar weten te vinden en waarderen.

Feestdagen van heiligen worden meestal gehouden op of rond de sterfdag. In het geval van Liduina is dat 14 april. Sinds de jaren 60 wordt 14 juni ook aangehouden als Liduinadag - om de dag in april vaak in de vasten of in de Goede Week valt. Liduina was een Schiedams meisje dat eind 14de eeuw een val maakte op het ijs en sindsdien bedlegerig was. Vanuit haar ziekbed was zij stadgenoten en later ook bezoekers van verder tot steun en naar verluidt hielp zij mensen, soms op wonderbaarlijke wijze. De heilige Schiedamse is patrones van de zieken en de schaatsenrijders.

Gerelateerd