‘Schiedam kan voorloper worden in milieu- en energiebeleid’

24-11-2020 Nieuws Kor Kegel


SCHIEDAM – Opnieuw zou Schiedam een internationale pioniersfunctie kunnen krijgen op de gebieden van energiebesparing en milieubeleid. Dat zegt oud-wethouder Chris Zijdeveld in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Zijdeveld biedt belangeloos zijn medewerking aan. Hij kreeg echter een vierregelig mailtje terug waarin namens wethouder Jeroen Ooijevaar wordt meegedeeld dat het aanbod zeer gewaardeerd wordt, maar dat het college er op dit moment geen gebruik van maakt.

Daar begrijpt Zijdeveld helemaal niets van. Hij was eerder dit jaar op een door de Schiedamse Summerschool georganiseerde bijeenkomst in Theater aan de Schie, waar trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk technologische ontwikkelingen omarmde en tevens suggereerde dat Schiedam samenwerking met ook buitenlandse voorlopers moet aangaan en een positie moet zien te verkrijgen waarbij buitenlanders in Schiedam komen kijken hoe het op milieu- en energiegebied zou moeten.

De voormalige PvdA-wethouder herinnert eraan dat Schiedam in de jaren zeventig en tachtig al die positie had dat deskundigen uit de hele wereld naar Schiedam kwamen om kennis te nemen van voor die tijd spraakmakende vernieuwingen. “Die situatie heeft ongeveer vijftien jaar bestaan, maar dat is mogelijk bij de huidige generatie volledig onbekend”, schrijft Zijdeveld.

Zijns inziens is het ‘redelijk gemakkelijk en zeker binnen handbereik’ om een dergelijke situatie opnieuw te bereiken.

Hij is verbaasd van het college aan afwijzende reactie te krijgen, temeer omdat het in de boodschap van Van Hooijdonk zat om de Schiedammers te activeren en ook omdat het college van B & W steeds benadrukt de samenwerking met de burgers te zoeken.

Chris Zijdeveld had het college meegenomen naar veertig jaar geleden toen hij zelf wethouder in Schiedam was. Die periode duurde van 1974 tot 1994. “Het is in die tijd gelukt om Schiedam breed voorloper te maken op de gebieden energie en milieu en in het verlengde daarvan verkeer en groenonderhoud. Het leverde Schiedam de Nationale Energiebesparings Trofee en de Nationale Verkeersveiligheidsprijs op. Persoonlijk kreeg ik de Eerste Nederlandse Zonne-energie Prijs en De Groene Pluim van De Kleine Aarde.”

“Ook buiten de grenzen werd de positie van Schiedam bekend, dus we kregen naast Nederlandse ook veel buitenlandse bezoekers”, schrijft Zijdeveld. “Ik werd gevraagd voor lezingen in meerdere Europese landen en tot in Canada en Amerika toe. Alsmaar over die gebieden waar Schiedam voorop liep.”

De eerste stukken die daarover te vinden zijn gaan terug tot 1974 toen bij de collegevorming de eerste Nederlandse wethouder van energiebesparing werd geïntroduceerd. Vijf jaar later stelde de gemeenteraad de nota ‘De toepassing van zonneënergie in de gemeente Schiedam’ vast. Het begeleidende raadsstuk bevatte een vroege verwijzing naar een mogelijk aankomend klimaatprobleem.

In de wijk Spaland-Oost werd het braakliggende land gebruikt voor een tijdelijk productiebos dat koolstof zou binden, zuurstof vrij zou maken en stof zou uitfilteren. Verharding werd waterdoorlatend en het oppervlak werd zo veel mogelijk verminderd. Door de stad werd een ecologische infrastructuur consequent versterkt (de Groene Long). Alle nieuwbouw werd energiezuinig. “Dat leidt er nog steeds elk jaar weer toe”, zegt Zijdeveld, “dat er in Schiedam zes tot negen miljoen kubieke meter gas minder wordt verbrand dan bij ongewijzigd beleid het geval zou zijn. En die woningen kostten geen cent duurder!”

Hij vervolgt: “We hebben bezoekers van Japanse en Duitse televisieploegen begeleid en kregen grote aandacht van de BBC. Zelfs een commissie van de International Energy Agency (IEA) bezocht de stad en ik kreeg een plaats in de OESO-commissie ‘Environmental Improvement through Urban Energy Management’. Er is dus eerder bewezen dat Schiedam kan doen wat deze futuroloog heeft aanbevolen.”

Na zijn Schiedamse tijd is Zijdeveld doorgegaan met kennis en ervaring uit te dragen. “Ik was kind aan huis bij het Energieonderzoek Centrum ECN in Petten en een goede bekende van de International Council of Local Environmental Initiatives (ICLEI) en de International Solar Energy Society (ISES). Ik was zelfs een aantal jaren president van International Solar Cities Initiatives (ISCI) en leidde grote internationale congressen in Australië en in China. Ik zit nog steeds niet helemaal stil op die gebieden.”

Hij zou zijn kennis en ervaring graag inzetten om het gemeentebestuur te helpen Schiedam weer internationaal op de kaart te zetten op milieu- en energiegebied. Maar het college toont geen interesse.Gerelateerd