Marcel Bregman beëindigt wethouderschap

26-10-2021 Nieuws Redactie

Foto: Jan van der Ploeg


SCHIEDAM - Wethouder Marcel Bregman keert niet terug in het college van burgemeester en wethouders.

Eind september 2020 zag hij zich genoodzaakt zijn werkzaamheden tijdelijk neer te leggen in verband met oververmoeidheidsverschijnselen. Het herstel vraagt  meer tijd dan gehoopt. In overleg met de burgemeester heeft Bregman nu besloten zijn wethouderschap definitief neer te leggen en zich voor de toekomst te richten op andere werkzaamheden.

Bregman wordt sinds 15 december 2020 in het college vervangen door Marcel Houtkamp. De fractie van D66 zal Houtkamp voordragen als wethouder voor de resterende collegeperiode

In een brief zegt Bregman: "In september vorig jaar heb ik noodgedwongen en onverwacht om gezondheidsredenen mijn functie als wethouder van onze stad moeten neerleggen. In de verwachting dat dit terugtreden tijdelijk zou zijn en er in de tussentijd in vervanging zou worden voorzien door mijn partij. Nu deze vervangingsperiode ten einde loopt en mijn herstel vordert, maar zeker nog niet is afgerond, noopt dit mij tot een definitief besluit over mijn toekomst als wethouder. Een belangrijk moment dat mij voor de keuze stelt om òf mijn functie weer op te pakken of mij neer te leggen bij een ander pad voor mijn toekomst. Nu er nog te veel onzekerheid is over mijn volledig herstel, rest mij geen andere keuze om aan het eind van de vervangingsperiode mij definitief terug te trekken uit het college van B&W. Mijn politieke aanwezigheid van acht jaar gemeenteraadslid en het daaropvolgend wethouderschap komt hiermee ten einde. Allereerst moet ik toch vermelden dat iedereen een ander verloop en uitkomst had gewenst van mijn publieke leven in Schiedam en dus onbevredigend zal voelen. Voor mij, voor D66 Schiedam en het college waarin ik actief was. Het valt voor mij erg zwaar te verteren dat dit nu de uitkomst is. Maar de realiteit is nu eenmaal anders. Het heeft als een groot voorrecht gevoeld om deze functie te kunnen invullen en ik hoop in de periode dat ik actief was een bijdrage te hebben geleverd aan een beter en positiever Schiedam. Bewust van haar mogelijkheden en potentie maar vooral ook in staat om die kansen te benutten."Gerelateerd