Maximaal 130 woningen rond oude distilleerderij Dirkzwager

14-06-2018 Nieuws Kor Kegel

De locatie Dirkzwager ligt tussen de Noordvestsingel en het Groenweegje

SCHIEDAM – In het nieuwe bestemmingsplan Dirkzwager wordt de gehele bedrijfsbestemming gewijzigd naar een woonbestemming. Het bestemmingsplan biedt de ruimte voor maximaal 130 woningen, die een ruimtelijke uistraling moeten hebben die aansluit bij het beschermd stadsgezicht en de te behouden monumenten in dit deel van de Brandersbuurt.

Dat schreef het college van burgemeester en wethouders gisteren in een brief aan de gemeenteraad. Om de gewenste architectonische (beeld)kwaliteit te borgen wordt ook een beeldkwaliteitsplan Dirkzwager voorbereid. Dat is in feite de welstandsparagraaf in het bestemmingsplan.

De gemeenteraad nam op dinsdag 24 oktober een voorbereidingsbesluit voor de locatie Dirkzwager. Besloten werd om – in lijn met de Woonvisie en de Ontwikkelingsvisie voor de Binnenstad – het voormalige bedrijfscluster van distilleerderij Dirkzwager te herstructureren naar een gemengd stedelijk woongebied. Dat vroeg om een herziening van het bestemmingsplan Binnenstad 2014.

Het ontwerp-bestemmingsplan Dirkzwager is met de welstandsparagraaf op dinsdag 29 mei door B & W vastgesteld. De ontwerpen liggen nu ter inzage. Gedurende zes weken kan een ieder zienswijzen indienen. Voorafgaand hieraan wordt een voorspraak- en informatieavond voor omwonenden en andere betrokkenen georganiseerd. Voorspraak is nieuw in de terminologie van het college – het is de invloed van het AOV in de coalitie.

Na afloop van de terinzagelegging is het aan de gemeenteraad om bestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan vast te stellen.Gerelateerd