Medeoprichter Brandersfeesten is tegen verplaatsing uit binnenstad

08-07-2020 Nieuws Kor Kegel

Chris Coppens vindt dat de naam Brandersfeesten aan de binnenstad verbonden is

SCHIEDAM – De Brandersfeesten horen in de binnenstad thuis en niet daarbuiten. Dat vindt een van de oprichters van 35 jaar geleden, Chris Coppens. Hij ziet er niets in dat het nieuwe bestuur van Stichting Brandersfeesten Schiedam naar een locatie buiten de binnenstad zoekt, nu het Coronavirus een massa-evenement in Schiedam-Centrum verhindert.  

Onlangs noemde de nieuwe voorzitter Rmy Meurling de mogelijkheid om de Brandersfeesten naar bijvoorbeeld de Plantage te verplaatsen. Coppens misgunt de Plantage bepaald niet mooie evenementen, ze zijn zelfs welkom in het oudste stadspark van Nederland, maar een evenement in de Plantage zou bepaald niet de naam Brandersfeesten mogen krijgen, vindt de medeoprichter van weleer.  

“Boos, teleurgesteld? Ik weet niet welke emotie zich meer aan mij opdringt. Maar ik vind het in ieder geval onbegrijpelijk”, aldus Coppens. “Dat er in de huidige Coronatijd geen evenementen zoals de Brandersfeesten in de binnenstad mogelijk zijn, dat begrijp ik. En ik weet en begrijp ook dat mijn mening er niet meer toe doet, al was ik dik 35 jaar geleden mede-initiatiefnemer en medeoprichter van dit bijzondere bovenlokale evenement.” 

“Dat er nu gekeken wordt naar een alternatief evenement buiten het centrum, strookt volstrekt niet met de doelstelling van de Brandersfeesten. Kennelijk begrijpt het huidige bestuur dat niet. Het is gerelateerd aan de Lange Haven, aan de horeca in het centrum, aan de winkeliers die fantastisch inspeelden op het faciliteren van het enorme publiek dat erop afkwam. Daarom horen de Brandersfeesten in de binnenstad thuis. Een feest elders mag nimmer de naam Brandersfeesten dragen!”  

Coppens: “Het doel is immers nog steeds om door middel van dit evenement bezoekers naar het centrum te krijgen, die daar sfeer op doen om daarna ook herhalingsbezoeken te brengen. Dat is nodig als steun in de rug van cultuur, horeca en detailhandel. Ik steun dus het huidige Centrummanagement,  dat de ondernemers aanspoort in het Brandersweekend van 25, 26 en 27 september met verantwoorde en passende acties te komen.”  

Coppens heeft de indruk dat er nu een feest georganiseerd moet worden om een feest te organiseren. 
Coppens heeft een staat van dienst in Schiedam-Centrum. Hij was van 1978 bestuurslid van de winkeliersvereniging Van Museum tot Stadhuis, betrekking hebben op het achterste deel van de Hoogstraat. Van 1983 tot 1994 was hij voorzitter van de winkeliersvereniging Hoogstraat. Van 1994 tot 2011 was hij voorzitter van Stichting Centrummanagement Schiedam die opkwam voor een levendige binnenstad in het belang van bezoekers, winkeliers en andere ondernemers. En daarna was hij nog twee jaar in dienst van het Centrummanagement als centrummanager. Het grootste deel van die tijd was hij als verkoper en ondernemer actief in ‘slaapcomfort’.