Meer bijstand, minder vergrijzing

25-05-2017 Nieuws Kor Kegel

Ondanks de bouw van duurdere woningen blijft de instroom van lage inkomensgroepen in Schiedam hoog

SCHIEDAM – Nog steeds heeft Schiedam te maken met een instroom van lagere inkomensgroepen. Dat komt omdat Schiedam een grote goedkope woningvoorraad heeft. Schiedammers met een hoger inkomen verhuizen vaker naar een andere gemeente. Dat blijkt uit de Staat van de Stad 2017, die daarmee een zelfde tendens laat zien als in 2015 toen het gemeentebestuur voor het eerst een Staat van de Stad liet vervaardigen.  

Toch werd dat in 2015 niet voor het eerst geconstateerd. In de jaren zeventig werd die trend al gesignaleerd en begin jaren negentig bleek dat nog steeds het geval te zijn. Alle oudere steden in de Rotterdamse regio zagen hun meer welvarende inwoners naar de rijkere randgemeenten vertrekken en er kwamen nog meer minima voor in de plaats. Om het tij te keren besloten gemeenten als Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis om bij sloop en nieuwbouw in te zetten op een hoger marktsegment.  

Het is kennelijk onvoldoende gelukt, want anders is de relatief hoge instroom van lage inkomensgroepen niet te verklaren. Toch worden nieuw gebouwde woningen verrassend snel verkocht en dat is niet omdat ze spotgoedkoop zijn, maar omdat de kwaliteit van de nieuwe woonbuurten opvallend goed is, zoals in wijk Nieuwland.  

Vergeleken met het landelijk gemiddelde is de werkloosheid in Schiedam hoog. Nog steeds. Het aantal bijstandsgerechtigden is weer toegenomen. De Staat van de Stad laat echter ook zien dat de stad minder snel vergrijst als in Nederland in z’n geheel. Op onderwijsgebied wordt geconstateerd dat de schoolprestaties in Schiedam in vergelijking met omliggende gemeenten gewoon goed zijn. Het percentage vroegtijdige schoolverlaters is afgenomen.  

Schiedam kent een ruim en gevarieerd aanbod aan sportvoorzieningen, in vergelijking met de naastliggende gemeenten. Het onderhoud van straten, wegen en pleinen is verbeterd en volgens de Staat van de Stad waarderen de Schiedammers dat met een ruime voldoende. Ook als het om leefbaarheid en veiligheid gaat, laat de Staat van de Stad zien dat Schiedammers zich veiliger voelen. Het bevestigt wat burgemeester Cor Lamers gisteren aan de gemeenteraad schreef (zie hiervoor Schiedam24 van een dag geleden).  

De Staat van de Stad moet het gemeentebestuur inzicht verschaffen in demografische en maatschappelijke ontwikkelingen binnen Schiedam. Er wordt gebruikgemaakt van lokaal onderzoek en van regionale en landelijke gegevens als vergelijkingsmateriaal. De Staat van de Stad kan actuele informatie aanreiken voor nieuw beleid. Evenwel, in zijn algemeenheid laat de Staat van de Stad 2017 een vergelijkbaar beeld zien van hoe Schiedam er in 2015 voor stond.