Midden-Delfland pakt uitdaging Lamers aan

09-05-2018 Nieuws Kor Kegel

Het is Cor Lamers gelukt. De polder komt naar de stad toe!

SCHIEDAM – De Midden-Delfland Vereniging heeft de uitdaging van de Schiedamse burgemeester Cor Lamers aangenomen. Ze komt naar Schiedam toe. De eerste ‘stadsbijeenkomst’ van de vereniging vindt plaats op dinsdag 22 mei op sportpark Willem-Alexander aan de Zoomweg 2. Het is een deels informele bijeenkomst. Tijdens het formele gedeelte spreekt de Schiedamse stadsecoloog Hans de Kruijff. Ook voert Paul Sporken het woord over de Babbersmolen, die in het volkstuincomplex Vijfsluizen een educatieve en cultuurhistorische functie heeft; Paul is werkzaam bij Stichting De Schiedamse Molens. 

De eerste stadsbijeenkomst… zo noemt de Midden-Delfland Vereniging het. Met de bijeenkomst speelt de vereniging in op het dringende advies, zo niet uitdaging, van burgemeester Lamers tijdens de Dag van het Polderlandschap op zaterdag 23 september 2017 in Hoeve Bouwlust aan de Oostgaag 31 in Maasland.  

“De stad Schiedam hecht veel waarde aan het polderlandschap van Midden-Delfland. Daar zetten we ons al tientallen jaren voor in. Midden-Delfland moet groen blijven. Maar”, zei Cor Lamers, “zoals de stedelijke omgeving omziet naar Midden-Delfland, zo zou Midden-Delfland de omringende steden meer bij het gebied moeten betrekken. Niet alle culturele activiteiten hoeven in Maasland en Schipluiden plaats te vinden!”  

Burgemeester Lamers noemde Schiedamse voorbeelden van natuur- en milieu-educatie. In Kethel bevinden zich dicht bij elkaar natuurcentrum De Boshoek, De Groene Raat, het NME-punt voor scholieren. Via deze ‘Kethelpoort’ ben je in een paar minuten in Midden-Delfland, zei Lamers. “Maar laten de jaarlijkse Midden-Delflanddagen dan ook eens een verbinding leggen met de stad. Excursies kunnen uitstekend in Kethel beginnen. Of in Vlaardingen, Maassluis, Delft. De steden rond Midden-Delfland hebben drie miljoen inwoners en het zou een enorme vooruitgang zijn als al die mensen zich zo bij het gebied betrokken gaan voelen dat ze er ook voor opkomen.”

Als de stedelingen zich verbonden voelen met Midden-Delfland, ontstaat er ook meer sympathie voor het unieke veenweidegebied. Ondanks veertig jaar strijd om Midden-Delfland te sparen blijven de bedreigingen van oprukkende verstedelijking bestaan. Lamers houdt het voor mogelijk dat de steden het gebied Midden-Delfland niet zozeer als hun achtertuin beschouwen, maar als hun vóórtuin, waar het goed toeven is.

Overigens zijn de Miden-Delflanddagen dit jaar op zaterdag 16 en zondag 17 juni.