Minder schade met oud en nieuw

18-02-2017 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – De jaarwisseling van 2016 naar 2017 leverde de gemeente Schiedam minder schade op dan voorgaande keren, maar nog altijd meer dan verhoopt. Dat concludeert burgemeester Cor Lamers in een brief aan de gemeenteraad waarmee hij de balans opmaakt over het verloop van oud en nieuw.

De burgemeester stelt de schade aan gemeentelijke bezittingen in de stad op ruim 32.000 euro. Dat was aanzienlijk minder dan de bijna tachtigduizend euro die vorig jaar nodig was om de schade van oud en nieuw te herstellen. Het jaar daarvoor was dat bedrag 62.000 euro.

De grootste kostenposten waren vernielde speelplekken – goed voor 12.550 euro herstelkosten – en afvalbakken, waarvan het herstel bijna elfduizend euro vergde. In de wijk West, Kethel en Nieuwland werd de meeste schade aangebracht, meestal veroorzaakt door brand en vuurwerk.

Opmerkelijk genoeg kwamen er geen meldingen van schade binnen van de RET en de NS, aan abri's of stations. Drie scholen lieten weten dat er dingen kapot waren gegaan in de dagen rond oud en nieuw. “Het ging om geringe bedragen van rond de vijfhonderd euro.”

Vernielingen gaan rond de jaarwisseling vaak gepaard met brandstichting. De brandweer kreeg op oudjaarsdag en nieuwjaarsmorgen 29 meldingen binnen van brand: twaalf containerbranden en zeventien andere buitenbranden. De vorige jaarwisseling moest de brandweer 52 keer aan de bak.

Om te ontdekken waar eerder dan toegestaan vuurwerk werd afgestoken, werd in Schiedam voor het eerst een vuurwerkdetectiesysteem ingezet. “Deze proef zal nog uitgebreid geëvalueerd worden, samen met de andere gemeenten die dit systeem voor het eerst gebruikt hebben.” Volgens Lamers heeft de apparatuur in ieder geval meer inzicht gegeven in locaties waar veel vuurwerk werd afgestoken. Dit leidde vijftien keer tot een proces-verbaal, aldus de burgemeester. In totaal werden in verband met vuurwerkovertredingen zestien minderjarigen via de politie en veertien via de Lichtblauwe Brigade naar bureau Halt verwezen.

De gang van zaken tijdens de jaarwisselingen wordt deze weken in alle wijkoverleggen in de stad besproken. Daar zal nadrukkelijk worden gevraagd naar de vuurwerkvrije gebieden, waarvan er 33 in de stad waren – negen meer dan een jaar eerder. De uitkomsten van de rondvraag en de eigen conclusies van de handhavingsdiensten en bestuurders worden gebundeld tot een aanpak tijdens de jaarwisseling naar 2018. “Op voorhand kan al wel gesteld worden dat niet iedereen de vuurwerkvrije zones heeft gerespecteerd.”

Lamers stelt grote waardering te hebben voor de velen die 'als ogen en oren hebben gediend' in de stad. “De jaarwisseling blijft echter een nacht die veel extra aandacht en inzet van tijd, personeel en middelen vergt en ieder incident blijft onacceptabel.” Dit jaar zal die voorbereiding op oud en nieuw dus onverminderd aandachtig worden opgepakt. Want ook al waren er geen grote verstoringen van de openbare orde – zoals enkele jaren geleden in de Gorzen – en verliep de jaarwisseling met minder schade, 'veel vuurwerk werd dit jaar te vroeg afgestoken' en er was meer zwaar vuurwerk dan voorheen.Gerelateerd