Minister wil iets dat niet mag, maar krijgt brandbare gevels op agenda

07-01-2021 Nieuws Kor Kegel

Minister Ollongren krijgt indirect toch haar zin

SCHIEDAM – Kajsa Ollongren heeft met een onmogelijk verzoek aan de Nederlandse provincies toch bereikt dat de brandonveiligheid van gevelbeplating in heel veel gemeentebesturen hoger op de agenda komt te staan.  

Ze is minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en zou moeten weten dat de provincies niet het recht hebben om bij de gemeenten toezicht uit te oefenen of ze wel voldoende letten op de brandbaarheid van gevels. Gemeenten hebben geen wettelijke taak om een inventarisatie te maken van brandonveilige gevels, dus kan de provincie ze er niet op aanspreken. Desondanks vroeg minister Ollongren om het toepassen van interbestuurlijk toezicht (itb). 

Nu had de provincie Zuid-Holland natuurlijk ook tegen de minister kunnen zeggen dat ze iets onmogelijks vraagt, want waarom de provincies iets verzoeken te doen waar ze niet over gaan, maar de commissaris van de koning, Jaap Smit, loste het eleganter op.  

Hij keek eenvoudig naar de bedoeling van de minister. En die bedoeling is dat alle Nederlandse gemeenten goed doordrongen raken van het maatschappelijke belang van brandveiligheid. Namens het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland schreef Smit aan elk college van burgemeester en wethouders in zijn provincie dat het college van GS grote waarde hecht aan een gezonde en veilige leefomgeving. “Daarom wil de provincie het belang van brandveiligheid benadrukken en aandacht vragen voor dit onderwerp. Wij achten het van belang dat colleges van burgemeester en wethouders (B & W) kritisch kijken naar de brandveiligheid in hun gemeenten. Aandacht voor en kennis van de aanwezigheid van niet brandveilige gevels is voor zowel het college als de raad van essentieel belang om de brandveiligheid in de gemeente te kunnen waarborgen.” 

Om die reden heeft Smit de brief ook aan alle gemeenteraden in Zuid-Holland laten doorsturen. De gemeente Schiedam hoeft zich er weinig van aan te trekken. Volgens een gemeentewoordvoerder heeft Schiedam al enige tijd geleden een inventarisatie afgerond. Er zijn geen gebouwen ingedeeld in de categorieën oranje en rood, wat erop neerkomt dat er in Schiedam geen ‘risicopanden’ staan.  

Aanleiding voor minister Ollongren om via de provincies de gemeenten te bereiken is dat nog lang niet alle gemeenten onderzoek hebben verricht naar de aanwezigheid van brandbare gevelplaten, ofschoon de minister daar al in november 2018 om verzocht. Kajsa Ollongren wilde over het hele land een inventarisatie nadat in de Londense wijk Kensington op woensdag 14 juni 2017 de Grenfell Tower in vlammen was opgegaan, leidend tot 72 doden en 77 gewonden. De torenflat had brandgevaarlijke gevelbeplating…