Monopole maakt uitbreiding Stedelijk Museum mogelijk

11-10-2019 Nieuws Kor Kegel

De Monopole aan de Hoogstraat 90 komt bij het museum aan de overkant

SCHIEDAM – De Monopole krijgt een museumfunctie. Het Stedelijk Museum Schiedam kan er zijn kantoren vestigen en de voormalige bioscoopzaal wordt expositieruimte. De Monopole zal dus aan aanzienlijke versterking van het Schiedamse Museumkwartier betekenen.  

Zo ziet de toekomst van het gebouw op de hoek van de Hoogstraat en de Appelmarkt er op dit moment uit. Burgemeester en wethouders van Schiedam reageren hiermee positief op een onderzoek van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en Stichting de Groot Fonds naar een goede bestemming van de Monopole. Er is een plan, ontwikkeld samen met Stadsherstel Maassteden BV en het Stedelijk Museum, dat erop neerkomt dat Stadsherstel het gebouw van de gemeente aankoopt, verbouwt en aan het museum verhuurt.  

Het door de twee fondsen gemaakte masterplan betekent een katalysator voor het Schiedamse museum, dat toch al voortreffelijk functioneert en veel bezoekers van buiten naar Schiedam trekt. Het college van B & W heeft de fondsen gevraagd om het plan verder uit te werken. Het college hoopt dat alles haalbaar is, maar stelt wel de voorwaarde dat er bij uitbreiding van het Stedelijk Museum geen onbeheersbare risico’s in de exploitatie ontstaan. “Het museum krijgt niettemin ruimte om de haalbaarheid van de integrale visie voor het gebied te onderzoeken en uiteenlopende partners inhoudelijk én financieel te committeren aan de getoonde ambitie”, schrijft het college vandaag.  

De gemeente zoekt al een poos naar een passende bestemming van de Monopole, maar een marktconsultatie had vorig jaar onvoldoende resultaat. Daarom besloot het gemeentebestuur om de Monopole in de openbare verkoop te brengen. Tijdens de voorbereidingen hiervan verzochten het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en het De Groot Fonds om exclusief een voorstel te mogen uitwerken, gericht op verwerving van het gebouw met een maatschappelijke bestemming.

Beide fondsen tonen zich betrokken bij de ontwikkelingen in de binnenstad. Om die reden gaf de gemeente ze de mogelijkheid om onderzoek te doen, wel met de uitgangspunten dat een overdracht van het pand marktconform zou moeten zijn en dat er zicht moest zijn op een duurzame invulling.  

Het college reageert nu op het masterplan om de Monopole een museale functie te geven: “Wij zijn blij met het door de fondsen getoonde initiatief en hopen dat de haalbaarheid van het plan de komende periode wordt aangetoond. De zorgvuldigheid, de volledigheid en de integrale benadering van dit plan geeft zicht op de mogelijke toegevoegde waarde. Onze uitgangspunten worden gerespecteerd. De koppeling van het plan met het museum is weliswaar een keuze van de fondsen, maar biedt diverse voordelen voor de gemeente. Het plan biedt een kans om meerwaarde voor de stad, het gebied en het pand te vormen. Een belangrijke pré in het plan is de duurzame betrokkenheid van de fondsen zelf, die zich door hun investering verder aan het Museumkwartier verbinden. Hiermee verkrijgt de gemeente een sterke partner in het gebied, die zich committeert aan de gemeentelijke ambities met het museum en het Museumkwartier in onze binnenstad. Het plan verbindt de toekomst van het gebouw aan de bestaande ambitie om het museumplein te activeren.”  

Maar omdat de haalbaarheid nader onderbouwd moet worden krijgen de fondsen tot 1 januari 2020 de tijd om het plan verder uit te werken. “Dit betekent dat de gemeente in deze periode geen andere initiatieven rond de Monopole zal overwegen. Iedere partij draagt ook zijn eigen kosten. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek besluiten wij of en onder welke voorwaarden wij het pand overdragen en op welke wijze wij de getoonde ambities kunnen ondersteunen”, zegt het college. 
Begin volgend jaar krijgt de gemeenteraad nadere informatie.