Na prima onderzoek mag museum 288 historische objecten afstoten

17-05-2019 Nieuws Kor Kegel

De gehele historische collectie van het Stedelijk Museum Schiedam wordt onderzocht op de blijvende waarde van de objecten

SCHIEDAM – Het is vanavond toch al een feestje voor het Stedelijk Museum Schiedam vanwege het winnen van de nationale Museumprijs 2019, maar burgemeester en wethouders dragen nog een steentje bij aan de feestvreugde. Het college prijst de innovatieve aanpak van het museum om in actieve samenwerking met de Schiedammers onderzoek te doen naar de historische museumcollectie. Over veel objecten in de verzameling was niet veel bekend, maar de samenspraak heeft tot verrassende resultaten geleid. Het gemeentebestuur wil het museum daarom steunen in het zoeken naar middelen om de gehele historische collectie op die manier door te lichten. 

In eerste instantie zijn 882 objecten onderzocht. Dat is ongeveer tien procent van de historische museumcollectie. Bij elk object waren de criteria: is het (typisch) Schiedams, past het binnen de thema’s van het collectieprofiel, heeft het historische waarde en markeert het een keerpunt? 
De thema’s van het collectieprofiel zijn bijvoorbeeld arbeidsmigratie, Schiedammers, lokale overheid. Of een object historische waarde heeft, is getoetst aan zeldzaamheid, belevingswaarde, maatschappelijke waarde en museale waarde. Of het een keerpunt markeert, daar ging het om symboolwaarde of een ijkpunt in de museale of Schiedamse geschiedenis.  

Een speciale werkgroep deed hier onderzoek naar. Het gemeentearchief was in die werkgroep ook vertegenwoordigd. En voorts werden de Schiedammers gevraagd om hun kennis van de objecten te delen. Deze transparante onderzoeksproef heeft ertoe geleid dat van 288 van de onderzochte objecten kon worden vastgesteld dat ze geen meerwaarde hebben voor de museumcollectie. Ze hebben geen speciale betekenis voor de stad of voor het museum en ze mogen dus worden ‘ontzameld’. 
Voor het ontzamelen gelden nationale spelregels, opgenomen in de landelijke Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO). Dat houdt in dat de af te stoten objecten via een landelijke database eerst aan andere musea worden aangeboden en als er geen belangstelling voor is, ze een particuliere bestemming kunnen krijgen. Maar voor de vervreemding uit de museumcollectie moet het college van B & W wel toestemming geven. Zo is dat nu eenmaal bepaald in de beheerovereenkomst tussen het museum en de gemeente Schiedam.  

Het college geeft die toestemming, maar vindt herbestemming naar Schiedamse organisaties prioriteit hebben.  

En dan is er nog onderzoek te doen naar de overige negentig procent van de historische objecten in de museumcollectie. Het opbouwen van een collectie is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid, maar het ontzamelen eveneens. “Met de kennis en ervaring die is opgedaan met de proef werkt het museum nu een plan uit om de gehele historische verzameling te onderzoeken. Met dit plan wordt vervolgens financiering gezocht. De snelheid waarmee het traject doorlopen kan worden, is dus mede afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen”, schreef het college vandaag aan de gemeenteraad.