Nieuwe ambities uitgesproken tijdens ondernemersdiner

20-11-2019 Nieuws Redactie

Foto's: gemeente Schiedam/Jan van der Ploeg


SCHIEDAM - Ondernemers uit de Spaanse Polder, de 's-Gravelandsepolder en bedrijventerrein Noordwest schoven gisteravond aan bij het vijfde ondernemersdiner dat de afgelopen jaren voor hen is georganiseerd.

Tijdens het diner was er veel aandacht voor al geboekte resultaten op de bedrijventerreinen op de grens van Rotterdam en Schiedam, maar vooral ook voor de gezamenlijke ambities op het gebied van ondernemersparticipatie, ruimte en economie, werkgelegenheid en schoon, heel en veilig. Ook kwamen de maatregelen die genomen werden en worden door de gemeentelijke organisaties aan de orde: met name strategische gronduitgifte, een aanvullende vergunningplicht voor bepaalde typen bedrijven en uitbreiding van het openbaarvervoernetwerk.

Voor het steeds meer samenwerkende gebied is ook een bedrijvenraad gevormd.

Zowel burgemeester Cor Lamers van Schiedam als burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam gingen in gesprek met de aanwezige ondernemers. Criminaliteit wordt sinds enkele jaren gezamenlijk bestreden, zo is de notie. En met succes. De ruimte voor duurzame en innovatieve bedrijven groeit. Zij zorgen voor versterking van de lokale en regionale economie.

Aan bod kwam ook een toekomstvisie. Vanuit de beide gemeenten werd in samenwerking met de ondernemers in het gebied vorig jaar een uitvoerige economische analyse gemaakt. Dat vormt de basis voor perspectiefnota's waaraan beide gemeenten nu werken. Wethouders Fahid Minhas (Schiedam) en Barbara Kathmann (Rotterdam) lichtten de ontwikkeling daarvan tijdens het diner toe.

Er wordt ingezet op het versterken van de kansrijke bedrijfssegmenten (maak)industrie, groothandel, food, bouw en transport, stadslogistiek, bedrijven die elders moeten vertrekken en watergebonden bedrijvigheid. Daarnaast wordt geïnvesteerd in verbetering van de verbindingen in het gebied; logistiek, digitaal en infrastructuur voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Ook wordt geïnvesteerd in verbetering van de verblijfskwaliteit, de uitstraling en de kwaliteit van bebouwing.

Er werd met de aanwezige ondernemers gesproken over het vraagstuk arbeid. De mogelijkheden zijn onderzocht om het aanbod in de omliggende wijken – met name het aanbod van werkzoekenden met een achterstand op de arbeidsmarkt - en de vraag naar arbeid bij de bedrijven aan elkaar te verbinden.

Bekijk de foto'sGerelateerd