Nieuwe weg tussen Schieveste en Oost bij nieuwbouw De Peperklip

02-07-2019 Nieuws Kor Kegel

Bij de herontwikkeling van de schoollocatie kan een nieuwe verbinding komen naar Schieveste achter het station

SCHIEDAM – Nieuwbouw van de openbare basisschool De Peperklip in Schiedam-Oost is aanleiding tot een onderzoek naar een nieuwe verbinding tussen de woonwijk en Schieveste aan de andere zijde van de spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland.  

In een document over de gebiedsontwikkeling langs de A20 wordt deze optie op twee manieren genoemd. Een nieuwe weg tussen Oost en Schieveste verbindt het bedrijventerrein Spaanse Polder en Lentiz Life College met de voorzieningen aan de Prof. Kamerlingh Onneslaan en Lorentzlaan, waaronder de nieuw te bouwen basisschool. 
Op een hoger schaalniveau maakt een herontwikkeling van de locatie van De Peperklip deel uit van het versterken van de verbinding van de A20-zone met de Merwedehaven en het Vierhavensgebied. Daarom moet de herontwikkeling van De Peperklip afgestemd worden op de verstedelijkingsopgave op Schieveste.

Dit voornemen leidt tot discussie in Schiedam-Oost. Wordt de Boerhaavelaan drukker als er via de Fahrenheitstraat een verbinding komt met Schieveste onder de spoorlijn door? Wordt de Lorentzlaan drukker? Moet er misschien teruggegrepen worden naar het aanvankelijke concept voor Schiedam-Oost en Rotterdam-West, waarbij de Hogenbanweg de belangrijke schakel tussen de Spaanse Polder en de Merwehaven zou worden? 
Het document geeft dus voeding aan de gedachte dat de nieuwbouw van de school aan de Fahrenheitstraat 2-4 een aanzienlijk effect kan hebben op de verkeersinfrastructuur in heel Schiedam-Oost.  

De herontwikkeling van De Peperklip zou te combineren zijn met een sporthal en gymzaal, appartementen en andere relevante buurtvoorzieningen.  

Een andere locatie in Oost waar veranderingen op stapel staan is de Kop van de Singel, ook wel de poort van het station naar de binnenstad genoemd. De gemeente kiest voor een ambitieus plan voor deze locatie. De Kop van de Singel moet anticiperen op de ontwikkeling van station Schiedam-Centrum en het Stationsplein, waarvoor maximale ruimte moet overblijven. 
De Kop van de Singel ligt ook aan woon/werk-routes van voetgangers en fietsers en reizigers met het openbaar vervoer. Voor is het een belangrijke route tussen station en het winkelcentrum en voor verkeer dat naar de bedrijventerreinen wil. Een bouwplan voor de Kop van de Singel moet die functies versterken. Marktpartijen worden uitgenodigd om inspirerende plannen aan te leveren. Hiervoor wordt een programma van eisen opgesteld en een uitvraag. Het uitgangspunt is om in het derde kwartaal van dit jaar die uitvraag te doen.