Nieuwland krijgt betere fiets- en wandelpaden naar binnenstad

28-11-2020 Nieuws Kor Kegel

Ook de omliggende parken, zoals park Bijdorp, zouden voor de Nieuwlanders beter bereikbaar moeten worden


SCHIEDAM – Voor fietsers en voetgangers heeft wijk Nieuwland te weinig verbindingen met de binnenstad en de omringende stadsparken. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders van Schiedam. De bestaande verbindingen hebben onvoldoende kwaliteit en het zijn er te weinig.  

Het college vindt sloop en nieuwbouw niet voldoende om de kwetsbare positie van Nieuwland te verbeteren. De kwaliteit van de buitenruimte moet omhoog en dat kan onder andere door de bestaande verkeerswegen aantrekkelijker te maken voor fietsers en voetgangers. Maar er zijn ook nieuwe verbindingen met Schiedam-Centrum noodzakelijk. Het college noemt geen voorbeelden, maar tenminste liggen veiliger routes via de Nieuwe Damlaan/Vlaardingerdijk en de Parkweg voor de hand. Onduidelijk is of er over de Noordvestgracht een nieuwe brug wenselijk is.  

Ook zijn er betere verbindingen nodig naar de omringende parken, zoals het Prinses Beatrixpark, park Bijdorp, het Hargapark en het Strickledepark. Bij de realisatie wordt de kwaliteit van ‘de veelal schraal aanvoelende buitenruimte’ meegenomen. De sociale en fysiek aanpak geven de wijk een impuls.  

De aanpak van het Hart van Nieuwland moet ook bestaan uit het inhalen van taalachterstanden van de wijkbewoners, het reduceren van het aantal huishoudens onder de armoedegrens en het terugbrengen van het aantal huishoudens met één of meerdere voorzieningentrajecten in het sociaal domein, schrijft het college aan de gemeenteraad. 

Bij de integrale aanpak van Nieuwland is gekeken naar de ervaringen die opgedaan zijn met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Hierin staan niet-fysieke componenten benadrukt. Het kan niet bij sloop en nieuwbouw blijven om Nieuwland naar een betere toekomst te leiden, vindt het gemeentebestuur van Schiedam. Het streven is dat er meer mensen in Nieuwland gaan wonen en dat iedereen er plezieriger zal wonen, voorts dat de wijze van bewoning bijdraagt aan een beter klimaat (lager energieverbruik) en dat de bewoners zich gelukkiger en veiliger voelen in de wijk. Het college schrijft: “De problematiek is zeer taai en vraagt erom dat de sociale en fysieke aanpak voor lange tijd samen oplopen. Deze aanpak is alleen maar succesvol als de focus de juiste is, het commitment aanwezig en er voldoende financiële middelen aanwezig zijn om de achterstanden in te lopen.”Gerelateerd