Nu hebben boa’s wel noodverordening waarmee te werken valt

18-10-2020 Nieuws Han van der Horst


COLUMN - Na een gevechtspauze van anderhalve maand zijn de boa’s van Schiedam weer met het bonnenboekje op pad. Vrijdag waren er al tien bekeuringen uitgedeeld allemaal in Schiedam-Oost. Het ging om ongeoorloofde groepsvorming en het voorhanden hebben van alchohol aan de openbare weg na acht uur ‘s avonds.

De boa’s zijn nu heel wat beter toegerust voor een effectieve ordehandhaving dan bij de vorige lockdown. Om te beginnen hoeven ze voor kleine overtredingen geen megaboetes meer uit te delen van 395 euro plus een strafblad. Dat is vragen om moeilijkheden met het publiek en een tsunami van beroepszaken bij de rechter. Die vloedgolf is dan ook gekomen.

Wie nu de sjaak is, betaalt 95 euro, ook een fors bedrag maar niet zo vernietigend als de oude boete die mensen met een kleine beurs midscheeps kan treffen, omdat zij dan bijvoorbeeld de huur of de zorgverzekering niet meer kunnen betalen. Je zou die 95 euro voor onvoldoende afstand houden hóóg kunnen noemen, maar niet buitenproportioneel.

De boa’s hebben bovendien een veel betere noodverordening om op terug te vallen. De vorige – die van de lente – verbood samenkomsten, maar mensen die elkaar toevallig op straat tegenkwamen mochten wel een praatje maken. Dat is natuurlijk een bron van conflict tussen burger en overheid. Die laatste moet bewijzen dat het om een geplande bijeenkomst ging en niet om een toevallige ontmoeting. Ook als mensen een afstand van anderhalve meter aanhielden, kon hun ontmoeting als geplande samenkomst worden aangemerkt. Dat was natuurlijk geen doen allemaal.

Nu is het glashelder. Groepen van meer dan vier personen zijn niet toegestaan. Tegelijkertijd moeten deelnemers aan zo’ n groep een onderlinge afstand van anderhalve meter bewaren. Anders ben je strafbaar. Dat kun je als boa zonder meer vaststellen. Ik weet niet of ze in Schiedam al van die bodycams gebruiken, maar dat is dan een handig hulpmiddel om aan bewijsmateriaal te komen.

Er zijn uiteraard uitzonderingen zoals voor personen die tot hetzelfde gezin behoren of vaste mantelzorgers, maar dat levert evenmin punten van discussie op.

Er zit eigenlijk maar een gek element in de verordening. Koren bleken tijdens de eerste coronagolf haarden van besmetting te kunnen vormen. Daarom is samenzang, het aanheffen van spreekkoren en hard schreeuwen op straat verboden. Punt. Punt?

“Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren en zanggroepen en voor zang als onderdeel van de belijdenis van godsdienst of levensovertuiging, mits de richtlijnen die zijn opgenomen in het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en van 30 juni in acht zijn genomen."

Ik hoor het ze al zeggen: “Nee hoor, edelachtbare. Dan hebben ze verkeerd geluisterd. Wij zongen helemaal niet 'Een pikketanussie', we zongen 'Het woord van Jezus, ja, het woord van Jezus ja, het woord van Jezus ja, dat gaat er altijd in'.

En dat advies van het RIVM dan? Dit werkstuk blinkt uit door onduidelijkkeid behalve als het gaat om zingen en schreeuwen op straat. Mag niet. Geen uitzondering. Hier moeten de knappe juristen die de noodverordening opstelden nog maar eens naar kijken, maar voor de rest hebben zij de boa’s echt een bruikbaar instrument in handen gegeven.

Download hier het nieuwste advies van de noodverordening van de veiligheidsregio.
Download hier het RIVM-advies over koren en spreekkoren.


Gerelateerd