Oefening hulpdiensten bij Vlietland

17-10-2018 Nieuws Redactie

Foto: Franciscus Vlietland


SCHIEDAM – De gezamenlijke hulpdiensten oefenen vandaag en morgen bij het Franciscus Vlietland.

Het gaat om een oefening waarvan er jaarlijks vier tot zes worden gehouden en waarbij vooral het operationeel management in geval van incidenten wordt nagespeeld. “Het gaat in de regel om een uitzonderlijk, extreem, scenario en dan gaat het om het oefenen van rollen: wie pakt wat op, hoe liggen verantwoordelijkheden, dat soort zaken”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. “Een BOB-scenario, met beeldvorming en besluitvorming.” Daarbij gaat het er om hoe men tot consensus komt, hoe dilemma's worden beslecht. Daarbij is ook sprake van 'tegenspel'. “Niet mensen die echt tegenwerken, maar bijvoorbeeld de brandweer die meldt dat over tien minuten een object in brand zal gaan zonder tegenactie en dan dus het overleg wordt geschorst om tot actie over te gaan.”

Maar actie in de zin van ontruimingen, Lotus-slachtoffers en ander grootschalig optreden is er niet. “In de regel wordt er bij een oefening, net als bij een groot echt incident, een grote knalrode bak neergezet, een Commando Plaats Incident, Copi-bak, waarin de betrokkenen bij elkaar komen.” Vandaag staat er zo'n bak bij het ziekenhuis, goed uit het zicht. Daarin doet dit keer ook de crisiscoördinator van het Franciscus Vlietland mee, zo meldt een woordvoerder van het ziekenhuis. “Een oefening van de gezamenlijke hulpdiensten bestaat in de regel uit vertegenwoordigers van de veiligheidsregio (brandweer en ambulances), het Ghor (Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio), de politie en bijvoorbeeld het havenbedrijf, of de RET of Stedin of een ziekenhuis.” In geval van het oefenen van het opschalen van een incident naar Grip 2 of hoger, kunnen daar ook andere betrokkenen, van bedrijven als die uit de petrochemische industrie, maar ook van gemeenten en zelfs landelijke instanties aan deelnemen.

Vandaag oefenen drie teams, die wisselend twee workshops (informatieverwerving) doen en een oefening. Het gaat niet om vaste teams, voor alle betrokkenen bij de hulpdiensten die moeten optreden bij grootschalige incidenten wordt om de zoveel tijd een plaatsje bij de oefeningen ingeruimd. Volgens het ziekenhuis gaat het om 'een grootschalig incident dat buiten het ziekenhuis begint en vervolgen op het ziekenhuisterrein komt en dan uiteindelijk in het Schiedamse ziekenhuis gaat spelen'. De woordvoerder van de veiligheidsregio kan geen informatie over de inhoud van deze oefening geven, 'want dat zou de oefening zelf kunnen beïnvloeden'.

Morgen gaat de oefening door en worden er twee scenario's doorlopen. “Het is behoorlijk veel papier.” Dat was onlangs anders, toen in het oude Daniël den Hoed-ziekenhuis een terreuraanslag werd 'geoefend'. Onlangs was er bij het Maasstadziekenhuis een oefening die vergelijkbaar is met die vandaag in Schiedam.Gerelateerd