Ombouwen parkeerautomaten West opmaat naar meer betaald parkeren

23-07-2021 Nieuws Kor Kegel

De parkeermeters worden gemoderniseerd

SCHIEDAM – Het college van burgemeester en wethouders wijkt af van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Schiedam voor het ombouwen van 25 parkeerautomaten in Schiedam-West. Er wordt een enkelvoudige onderhandse opdracht verstrekt ter hoogte van 175.000 euro. Het luidt de eerste fase in van betaald parkeren in West.  

Het is niet zo dat het college daarmee vooruitloopt op de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Dat agendapunt werd bij de laatste gemeenteraadsvergadering van de agenda gehaald. Het collegebesluit om de ombouw van de parkeerautomaten in West te financieren was onder voorbehoud van de vaststelling van dat programma. Maar omdat de gemeenteraad eerder al besloten had dat er met ingang van januari 2022 betaald parkeren wordt ingevoerd, worden de voorbereidingen al ter hand genomen.  

De invoering van betaald parkeren staat in de Mobiliteitsvisie. Het uitvoeringsprogramma is daaraan een uitwerking. Volgens een gemeentewoordvoerder legt het college om dit programma te kunnen bekostigen een financieel plan voor aan de raad. Dat gebeurt in de eerstvolgende raadsvergadering op dinsdag 28 september.
De 25 parkeerautomaten zijn al in het bezit van de gemeente, maar moeten worden omgebouwd om te voldoen aan de juiste vereisten voor betaling bij de automaat.