Omgevingsvergunning voor appartementen De Maurits

17-11-2018 Nieuws Kor Kegel

Veranderingen aan de Juliana van Stolbergstraat...

SCHIEDAM – Binnenkort wordt begonnen met de voorbereidingen voor het appartementencomplex De Maurits aan de Juliana van Stolbergstraat, tegenover de nieuwbouwwijk Oranjeburgh.  

Er waren vanuit de gemeenteraad geen bedenkingen. Vanuit de bevolking kwamen er veertien zienswijzen bij de gemeente binnen. Deze hadden betrekking op de bouwmassa, de invloed van het bouwplan op de omgeving (schaduw, privacy, uitzicht en geluid), de verkeerskundige effecten en het parkeren. 
De gemeente heeft echter geoordeeld dat het bouwplan niet leidt tot onevenredige hinder voor omwonenden. De gemeente ziet geen redenen om het bouwplan aan te passen. Reden waarom het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning heeft verleend.

Het complex krijgt 27 appartementen op de hoek van de Dr. Noletstraat en de Juliana van Stolbergstraat. De gemeente vond in juni al dat het bouwplan zich verhoudt met een goede ruimtelijke ordening. Op deze plek bevonden zich kantoren van de gezondheidszorg, woonkamers van verplegend personeel van het Gemeenteziekenhuis en de studio van de Ziekenomroep Schiedam (ZosRadio).