Omwonenden willen via WOB info over verkeer naar sportdak

20-01-2016 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - De bewoners van Schiedam-Noord die ageren tegen de aanleg van drie fietsroutes naar het A4-sportdak, leggen zich nog niet neer bij het gemeentelijk besluit. Zij nemen onderzoeks- en adviesbureau Soab in Breda in de arm om de gevolgen van de voorgestelde aanpak op een rijtje te zetten en mogelijk te komen tot betere (= minder storende) ontsluitingsroutes.

Daartoe hebben de bewoners een zogenaamd WOB-verzoek ingediend bij de gemeente. WOB staat voor Wet Openbaarheid van Bestuur en regelt de wijze waarop iedereen bij overheidsinstellingen gegevens kan opvragen. Via dit verzoek moeten de gegevens boven tafel komen die de Soab-onderzoekers nodig hebben om hun werk te doen.

Dan Timmers, woordvoerder van de bewoners, sprak gisteravond in tijdens de Raadscommissievergadering. Hij vertelde daar dat de bewoners 'geen enkele opening' van het college ondervonden hebben en dat zij vinden dat de brief van B&W aan de raad, van 27 november, waarin de nieuwe ontsluitingsstructuur wordt aangekondigd, 'onvoldoende onderbouwing' in zich heeft. “Daarom gaan we zelfstandig een onafhankelijk onderzoek laten verrichten”, aldus Timmers. Dit moet 'veel verkeerde aannames' uit de gemeenteplannen, ter discussie stellen. “Om zo te komen tot een plan dat deugdelijk is.”

“We hadden dat veel liever samen met de gemeente gedaan.” Maar deze houdt zich 'Oost-Indisch doof', aldus Timmers. “De gemeente wil gewoon niet luisteren.” Hij vroeg de raad zich hard te maken voor een constructievere opstelling van het college.

Jeroen Ooijevaar van Groen Links vond de 'discrepantie tussen de perceptie van de bewoners' over de gang van zaken, en de gang van zaken zoals die door het college wordt weergegeven, zeer opmerkelijk. CDA-er Ad Hekman ziet op tegen de vertraging die mogelijk uit het bewonersonderzoek gaat volgen. Hij vindt het jammer dat de omwonenden het gevoel blijven houden niet gehoord te worden. Hekman drong aan op een 'constructieve houding' van het college en het 'goed aanleveren' van de gevraagde informatie. “We hebben als gemeente geen geheimen.”

Het CDA zou ook het liefst zien dat het college gaat meedoen in het onderzoek. “Als de bewoners wel degelijk gelijk blijken te hebben, dan kan je als gemeente maar beter hebben meegepraat aan de voorkant. En ik heb de inspreker horen zeggen dat de bewoners genoegen zullen nemen met het rapport als blijkt dat de voorgestelde aanpak van de gemeente de beste is.”

Wethouder Marcel Houtkamp bleef onberoerd door de opmerkingen en houdt vertrouwen in het plan van de gemeente. “Ik waardeer het zeer dat bewoners zich betrokken weten. Maar je kunt niet altijd je zin krijgen.” Volgens Houtkamp zal aan het WOB-verzoek (met 19-vragen naar veel informatie) zo snel mogelijk worden voldoen. “We werpen geen enkele belemmering op en de medewerker die het verzoek behandelt, zal alle moeite doen.” Participeren in het onderzoek doet de gemeente echter niet. “Je hebt vertrouwen in je eigen kunnen of niet.”

Inhoudelijk houdt hij overeind dat de veiligheid van het (brom)fietsverkeer in Woudhoek gebaat is bij een gestructureerde ontsluiting van het sportdak via drie fietsroutes: Brederoweg, Leerlooierpad en Munterstraat. “Een weg ten noorden van Woudhoek zoals door de bewoners voorgesteld, nee, dat willen we niet, juist omdat het veiliger is om door de wijk te fietsen.”

Houtkamp verwacht dat de aannemer kort voor de zomer werk maakt van de aanleg van de fietspaden. “Er is dus nog tijd om het onderzoek uit te voeren.”

 Gerelateerd