Ondemocratische bestuursregio moet op de schop

01-03-2020 Nieuws Han van der Horst

COLUMN - Dezer dagen stond op Schiedam24 een artikel over enkele noodlottige voorstellen met betrekking tot het openbaar vervoer. Zo wordt erover gedacht een daltarief in te voeren op de rustige uren terwijl de reiziger in de spits juist méér moet betalen voor het privilege van hutje mutje staan in een overladen voertuig. Zo worden alle mensen die tijdig op hun werk of in de klas moeten zijn, daarvoor in hun portemonnee getroffen.

Ook viel de suggestie snelbussen in te voeren tegen een speciaal hoger tarief. Het Schiedamse college van B&W heeft zich hier terecht tegen verzet. Vers twee is of er geluisterd zal worden. Het openbaar vervoer valt namelijk onder een lichaam met de lange naam de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Daarin werken 23 gemeentes met elkaar samen. Hier is de website https://mrdh.nl/ vol juichverhalen over haar goede werken.

Er staat ook op hoe besluiten tot stand komen: dat doen het dagelijkse bestuur en bestuurscommissies, waarvan de leden aangewezen worden door de gemeentes. Zo is er een 23-koppige commissie voor het openbaar vervoer. Schiedam wordt daarin vertegenwoordigd door wethouder Jeroen Ooijevaar. Er is ook een adviesraad met gemeenteraadsleden erin maar die heeft niets in te brengen als lege briefjes. Datzelfde geldt voor de burgers, al hebben ze wel een procedure in het leven geroepen voor het inbrengen van die lege briefjes: iedere inwoner van de 23 gemeentes heeft inspraakrecht als er een punt op de agenda staat dat voor hem of haar van belang is. Waarom zouden we niet met een paar duizend man op komen dagen (netjes vooraf aangemeld. Hier https://mrdh.nl/bestuur staat hoe dat moet) om de dames en heren uit te leggen hoe we over dit soort voorstellen denken?

Ter zake: de bestuursregio is echt een bedisselorgaan van beroepsbestuurders die met elkaar onderhandelen, standpunten uitruilen en zitten te polderen. Dat gebeurt allemaal op grote afstand van de burgerij die de aldus over haar uitgestorte zegeningen maar moet proberen in het dagelijks leven in te passen. De kwaliteit van het gebodene houdt niet altijd over. Kijk naar de wanprestaties die onder de paraplu van de metropoolregio zijn geleverd met betrekking tot de Hoekse Lijn. Of de voortgaande uitdunning van het lokale en regionale busvervoer, zoals onlangs weer plaatsvond in het westelijk gedeelte van de Rijnmond, omdat zoveel busverbindingen overbodig zijn met die prachtmetro. Hoe passagiers dan naar een van de weinige stations op de route moeten komen, dáárover heeft men zich blijkbaar niet zo bekreund, al zal de eenzame Jeroen Ooijevaar daar ongetwijfeld bij herhaling op hebben gewezen.

In dat licht wekt de triomfalistische toon op de website van de metropoolregio extra irritatie.

Over twee jaar zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraden in onze regio. Lokale afdelingen van politieke partijen – zeker hier in Schiedam – zouden het functioneren van de bestuursregio eens op de agenda moeten zetten. Zijn er mogelijkheden om dit orgaan te democratiseren? Kun je die adviesraad niet serieuze bevoegdheden geven? Zou die niet moeten worden vervangen door een rechtstreeks gekozen regioraad? Je kunt dat dan mooi samen laten vallen met de gemeenteraadsverkiezingen. Of – maar dat is een slechter voorstel – dat elke gemeenteraad een aantal leden van zo´n regioraad mag aanwijzen naar rato van het aantal inwoners, zoals dat nu met de Eerste Kamer gebeurt?

Nu is die metropoolregio een regentensociëteit en dat is niet meer van deze tijd. Verrek, dat rijmt nog ook.Gerelateerd