Ondernemingsraden aan zet over sterker Stroomopwaarts

29-04-2020 Nieuws Kor Kegel

Marcel Bregman is in Schiedam de verantwoordelijke wethouder voor de versterking van Stroomopwaarts

SCHIEDAM – Uiterlijk half mei spreken de vier ondernemingsraden van Stroomopwaarts en de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zich uit over het voornemen om het regionale participatiebedrijf op eigen benen te zetten. Als de ondernemingsraden positief adviseren, is dat een belangrijke stap naar versterking van Stroomopwaarts.  

De bedoeling van de gemeentebesturen is dat Stroomopwaarts de bedrijfsvoering geheel in eigen hand krijgt. Het is niet meer van deze tijd dat de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis een gemeenschappelijke regeling ondersteunen met financiële en juridische diensten, personeelsbeleid, ICT, informatiemanagement en archiefbeheer. Dat kan Stroomopwaarts veel beter zelf doen. Dus wordt de organisatie in de nabije toekomst versterkt met het bij die taken behorende personeel en budget.  

Zo was het aanvankelijk niet bedacht. Toen Schiedam, Vlaardingen en Maassluis in 2014 besloten om hun sociale diensten, sociale werkvoorziening en leerwerkbedrijven samen te doen gaan en Stroomopwaarts op woensdag 1 juli 2015 van start ging, ging alle aandacht uit naar de integratie van al die onderdelen. De gemeente gingen ervan uit dat zij alle facilitaire en andere ondersteunende diensten zouden samenvoegen tot een regionaal samenwerkingsverband dat dan ook de bedrijfsvoering voor Stroomopwaarts zou kunnen doen. Maar dit hostingmodel wordt nu als achterhaald beschouwd. 
Berenschot kwam met een richtinggevend advies en daar geven de drie colleges van burgemeester en wethouders uitvoering aan met een principebesluit, dat wel eerst aan de ondernemingsraden moest worden voorgelegd, en daarom spreekt men van een voorgenomen principebesluit. Na het or-advies komt er een definitief principebesluit. Naar verwachting zal dat in de eerste weken van juni plaatsvinden.  

Daarna wordt in een transitieplan de overdracht van bedrijfsvoeringstaken naar Stroomopwaarts geregeld om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Dan zal ook duidelijk zijn welke formatie en budgetten ermee gemoeid zijn. En dan moet de visie op de huisvesting nog geactualiseerd worden. Bij de start van Stroomopwaarts bleven de verschillende gebouwen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis bestaan, maar Berenschot concludeerde dat het een eilandjescultuur in de hand heeft gewerkt. Concentratie van alle bedrijfsonderdelen op één locatie is daarmee echter nog niet vanzelfsprekend.