Ontwikkeling ONS-complex aftrap voor Mechatronica-campus

18-05-2021 Nieuws Redactie

Foto: Ardito


SCHIEDAM – De gemeente Schiedam is van plan het voormalige ONS-complex in de Van Heekstraat te verkopen. Ze sluit een zogenaamde grondreserveringsovereenkomst met SDK Vastgoed, onderdeel van het bouwconcern Volker Wessels. Dat bedrijf krijgt een jaar de tijd om met een goed plan te komen voor een nieuwe toekomst van het complex.

Dat moet een van de ankerpunten worden voor een veel ambitieuzer plan van de stad: de realisatie van een Mechatronica Innovatie Campus. Het hele oostelijk deel van de ‘s-Gravelandsepolder moet uitgroeien tot een dergelijke campus, naar het voorbeeld van Brainpark Eindhoven. Het betreft het gebied gelegen tussen ‘s-Gravelandseweg, de snelweg A20, de Algerastraat en rivier de Schie, in totaal 42 hectare groot.

“Ik kan me voorstellen dat de reactie is: wat hebben we nu aan onze fiets hangen”, zo stelde wethouder Antoinette Laan vanmiddag bij een eerste presentatie van de nog voorzichtige plannen aan de pers. Uiteraard is de vergelijking met Eindhoven een ongelijke, het zal moeten gaan om wat er past bij de stad en de schaal van Schiedam. Maar het idee is vergelijkbaar: een krachtenbundeling van overheid en bedrijfsleven in de richting van een visionair doel, de campus. Je moet een beeld hebben waar je naartoe wilt om er überhaupt te komen, zoiets.

Laan, verantwoordelijk voor bedrijventerreinen, legde uit dat Schiedam, op de as tussen de universiteitssteden Delft en Rotterdam, een bijzondere positie heeft. “We hebben verder veel mensen die aan de slag willen, met relatief een grote groep MBO-geschoolden.” Slimme koppen en gouden handjes, die combinatie moet het gaan doen. En bedenk eens wat een werkkracht er naar Schiedam komt als Schieveste zijn beslag krijgt.

In de ‘s-Gravelandsepolder is in het verleden veel gebeurd wat ‘niet zo positief was’, weet ook nieuwkomer Laan. Sindsdien is er veel gebeurd, bedrijven en ‘bedrijven’ zijn verdwenen, er ligt een sterk bestemmingsplan. Dat maakt dat zij de overtuiging heeft dat met een goed plan en ‘goede branding’ een ontwikkeling op gang is te brengen.

“Dat kan je als gemeente nooit zelf”, aldus Laan, en daar komt SDK Vastgoed om de hoek kijken. Dat bedrijf was ook betrokken bij de ontwikkelingen in Eindhoven, die hebben geleid tot een zeer succesvolle krachtenbundeling van de knappe koppen van de Technische Universiteit aldaar en het locale bedrijfsleven, met het Philipsconcern natuurlijk als belangrijke trekker.

SDK gaat met het ONS-gebouw als uitvalsbasis werken aan een vergelijkbare ontwikkeling tot Mechatronica Campus. Mechatronica is de combinatie tussen elektrotechniek en informatica, legt collegawethouder Marcel Houtkamp (economie en vastgoed) uit. Plus een beetje fijnmetaal en regeltechniek.

Het Schiedamse bedrijventerrein kent al enkele bedrijven die zich ‘mechatronica’ kunnen noemen. De namen van Boers en Applikon vallen. Het gaat erom dat bedrijven de werelden van de fijnmechnica en de elektrotechniek en informatica combineren. In dat werk kunnen de gouden handjes zich mogelijk optrekken aan de knappe koppen. “We gaan proberen het opleidingsniveau in Schiedam, met een beroepsbevolking die gemiddeld lager is opgeleid, op een hoger level te krijgen”, aldus Houtkamp. Vandaar dat campusidee: leren van elkaar, ongeschoold van geschoold, jong van oud, maar ook mensen uit verschillende disciplines die elkaar verder brengen.

Schiedam heeft dit de afgelopen jaren in het klein geprobeerd met het ONS-gebouw, waar startende bedrijfjes, vaak in de hoek van de duurzame energie, hun eerste schreden zetten in hun ontwikkeling, een vergelijkbare ontwikkeling op gang te brengen. “SDK gaat onze pilot overnemen en verder ontwikkelen”, aldus Houtkamp. “Zo kan het een verhaal zijn dat vier spijkers op de kop slaat.” Hij doelt op de nieuwe invulling van het gemeentelijk vastgoed, de opleiding van de Schiedamse beroepsbevolking, het aantrekken van nieuwe bedrijven en het komen tot samenwerkingen met verrassende uitkomsten en nieuwe bedrijvigheid in de polder. Inclusief natuurlijk nieuwe werkgelegenheid.

Houtkamp: “Een mooi roze verhaal, maar ook een serieus plan van de gemeente. Bedrijven zijn geïnteresseerd. Je moet iets als het erfpachtcontract afloopt. Dan kan opnieuw investeren, ook in samenwerkingen een optie zijn. Er gebeurt daar nu al van alles. Aan de De Brauwweg zaten twee bedrijven zo ongeveer naast elkaar die elkaar niet kenden. Ze hebben elkaar ontdekt en zijn door samen na te denken over hun eigen producten ook tot nieuwe producten gekomen.”

Als SDK met een plan komt dat in goede aarde valt kan het bedrijf het ONS-complex overnemen (‘tegen marktconforme prijs’) en verder ontwikkelen. Het is dan ook aan dat bedrijf om het concept van de campus verder te brengen. De gemeente spreekt van de ‘software’ die het bedrijf gaat leveren: de programmatische en inhoudelijke invulling.

Laan: “De campus kan uitgroeien tot een mooie plek, niet alleen van Schiedam, maar voor heel Zuid-Holland en daarmee voor heel Nederland.”

PS. In de eerste versie van dit artikel stond de naam SDK Vastgoed enkele keren niet goed gemeld.Gerelateerd