Oosterstraat steunt massaal actie tot behoud Singelkwartier

20-01-2019 Nieuws Kor Kegel

De Oostsingel krijgt massaal bijval van de omgeving

SCHIEDAM – De Oosterstraat steunt vrijwel unaniem de brief die Udo Prins deze week naar de gemeenteraad stuurde om voor een behoedzame aanpak van het Singelkwartier te pleiten. De brief kreeg al steun van 58 bewoners van voornamelijk de Oostsingel, maar sinds zijn brief op de website van de Oosterstraat is geplaatst hebben ook al zeventig bewoners uit die straat er hun naam onder gezet. “De actie slaat waanzinnig aan”, zegt de beheerster van de website.  

De bewoners van het Singelkwartier hopen de gemeenteraad te overtuigen dat hun wijk nog honderd jaar mee kan zonder dat sloop nodig is. Ze hebben een werkdocument opgesteld met sterke argumenten voor een duurzaam behoud van historisch waardevolle straten zoals de Singel, de Oostsingel, de Villastraat en de Oosterstraat. Gisteren schreef Schiedam24 over dat werkdocument.  

De verontwaardiging is groot nadat een adviesrapport van het Watertorenberaad openbaar was geworden. De gemeente wilde het niet aan de openbaarheid prijsgeven, maar moest wel ingaan op een WOB-verzoek van een bewoonster van de Oosterstraat. Zij deed een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. De gemeente stond ernstig in de vertraging met het honoreren van dat ‘wobje’ maar na drieiging met de bestuursrechter ging de gemeente overstag. Het adviesrapport van het Watertorenberaad sloeg vervolgens in als een bom. Het komt goeddeels neer op het slopen van straten waar bij enkele huizen wateroverlast bestaat. “Maar dat is het begin van sloop van het hele Singelkwartier”, vrezen Udo Prins en tientallen omwonenden.  

Het Watertorenberaad is sinds 2010 een denktank van bouwers, investeerders, overheden en architecten-stedenbouwers, landelijk actief, maar genoemd naar de oude watertoren van Dordrecht. Het beraad richt zich op verzoek van gemeenten op complexe situaties waar herontwikkeling wenselijk zou kunnen zijn, maar bij de bewoners niet vanzelfsprekend.
Morgenavond overlegt een delegatie van bewoners uit de Oosterstraat, de Villastraat en de Oostsingel met wethouders Jeroen Ooijevaar en Fahid Minhas.  

Zie voor achtergrondinfo het gisteren geplaatste artikel op Schiedam24.