Opnieuw een reden om de struiken te snoeien: ratten!

20-10-2019 Nieuws Kor Kegel

Ratten zijn moeilijk te bestrijden als ze overal voedsel kunnen vinden

SCHIEDAM – Als het geen bezuinigingen zijn bij de plantsoenendienst (jaren tachtig) en als het niet om openbare veiligheid gaat dat er struikgewas wordt gesnoeid (jaren negentig), dan is er heden ten dage wel weer een nieuwe reden bedacht om de hoeveelheid aan openbaar plantsoen terug te dringen. Het zijn de ratten.  

Het gemeentebestuur van Schiedam gaat bosschages snoeien of zelfs vervangen door grasvelden om het aantal schuilplekken voor ratten te verminderen. Indien nodig, schrijft het college van burgemeester en wethouders.  

Via social media en tijdens campagnes in het kader van Afval the Challenge worden de Schiedammers opgeroepen om geen voedsel op straat te gooien. Voedsel trekt ratten aan en levert ook zwerfvuil op.  Sinds vorige maand benadert het team Toezicht & Handhaving wijkbewoners daar waar veel geklaagd wordt over rattenoverlast en zwerfafval.  

Bij de behandeling van de Zomernota 2020 heeft het college toegezegd om de ingezette maatregelen te intensiveren om voedsel en zwerfafval op straat tegen te gaan. Dat is een belangrijk onderdeel van een integrale aanpak om een rattenplaag te voorkomen. Want als de ratten overal voldoende voedsel vinden, lukt het moeilijk om ze naar rattenvallen en -klemmen te lokken. Rondom locaties met aanhoudende rattenoverlast wordt in meer talen geflyerd over wat mensen zelf kunnen doen om rattenoverlast te beperken. Ook worden er containers geplaatst voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) en vinden er persoonlijke gesprekken met de buurtbewoners plaats.