Overkluizing spoorlijn tussen Schieveste en Oost kostbaar

04-10-2019 Nieuws Kor Kegel

Schiedam heeft al een spectaculair voorbeeld van dubbel grondgebruik: het sportpark Willem-Alexander boven rijksweg A4. Dus waarom denken dat overkluizing van de spoorlijn Rotterdam-Schiedam onmogelijk is?

SCHIEDAM – Het zal om zeer forse investeringen vragen, maar toch wordt de mogelijkheid serieus onderzocht. Overkluizing van de spoorlijn tussen Schiedam-Oost aan de zuidkant en Schieveste aan de noordkant wordt genoemd in een notitie die voorafgaat aan de milieu-effectrapportage (mer).  

De notitie Reikwijdte en Detailniveau over Schieveste is deze week vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De overkluizing van het spoor is een serieus te nemen alternatief voor het aanvankelijke plan: 3500 woningen bouwen met 100.000 vierkante meter bedrijfsvoeroppervlak, alles in de omgeving van de Parallelweg.

Het alternatief zou ruimte bieden aan 4000 woningen en bovendien een groen wandel- en fietsgebied boven de spoorlijn Rotterdam-Schiedam. Een dergelijke situatie zou te vergelijken zijn met het sportpark Willem-Alexander boven de A4. Met dat sportpark heeft Schiedam dus al een baanbrekend voorbeeld van dubbel grondgebruik. Er zijn meer voorbeelden. Den Haag heeft kantoorbebouwing over de Utrechtsebaan (A12) heen mogelijk gemaakt. Rotterdam kwam met een plan om de A15 te overkluizen met een groengebied tussen de Waalhaven en Albrandswaard. Groot animator van dubbel grondgebruik was dertig jaar geleden het Rotterdamse gemeenteraadslid Rob Becqué (1946-2006) uit Hoek van Holland. In 1999 stelde ‘de Coolsingel’ een prijs in voor ontwikkelaars van ondergronds en dubbel grondgebruik: de Prix Becqué.  

Overkluizing van de spoorlijn Rotterdam-Schiedam betekent dat er een betere relatie ontstaat tussen Schieveste aan de noordzijde en Schiedam-Oost en de binnenstad aan de zuidzijde. Een overkapping van het spoor maakt Schieveste beter toegankelijk voor langzaam verkeer. En bovenal kan het de geluidsoverlast van het trein- en metroverkeer verminderen. Dat verbetert de milieuruimte op Schieveste. Belangrijk, want het spoor en de A20 leggen beperkingen op aan de mogelijkheden voor woningbouw.

In de notitie, geschreven door Lex Runia en Anne Oerlemans van het ingenieurs- en adviesbureau Antea Group in Capelle aan den IJssel, staat dat overkluizing forse investeringen vraagt en ook tijd kost en dat er meer partijen (waaronder investeerders) bij de ontwikkelingen betrokken moeten worden.


P.S.
In de oorspronkelijke versie stond in de laatste zin Altea. Dat kwam door een tikfout.